دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر لشت نشاء

مدرسه نهضت
نهضت
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه مصطفی روستا
مصطفی روستا
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه مرحوم آقازاده
مرحوم آقازاده
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه عالمان کوچک
عالمان کوچک
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید منتظر قائم
شهید منتظر قائم
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید معصومی لاشک لشت نشا
شهید معصومی لاشک لشت نشا
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید مطهری 2
شهید مطهری 2
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید مرتضی مطهری
شهید مرتضی مطهری
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید مدرس بالا گفشه
شهید مدرس بالا گفشه
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید محمد احمدی
شهید محمد احمدی
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید قاضی طباطبائی کنارسر
شهید قاضی طباطبائی کنارسر
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید عضدی پیچاه
شهید عضدی پیچاه
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید عسکری چافوچاه
شهید عسکری چافوچاه
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید صادقی
شهید صادقی
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید شیرودی جیرهنده
شهید شیرودی جیرهنده
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید شیخ فضل اله نوری خشک اسطلخ
شهید شیخ فضل اله نوری خشک اسطلخ
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید بهروز قدمی کردخیل
شهید بهروز قدمی کردخیل
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید انصاری بالا جورشر
شهید انصاری بالا جورشر
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید احمدی 2
شهید احمدی 2
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهدای مكه
شهدای مكه
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهدای جوریاب
شهدای جوریاب
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه ستارگان آینده
ستارگان آینده
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه زینبیه بالاگفشه
زینبیه بالاگفشه
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه بوستان
بوستان
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه آیت اله شیخ حسین لیچائی
آیت اله شیخ حسین لیچائی
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه آیت اله حسین لیچاهی 2
آیت اله حسین لیچاهی 2
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه آیت الله لیچائی
آیت الله لیچائی
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه ایثار جو پشت
ایثار جو پشت
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه امین آج بزایه
امین آج بزایه
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه امام خمینی ره
امام خمینی ره
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه امام خمینی 2
امام خمینی 2
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه امام حسن عسگری 2
امام حسن عسگری 2
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه امام حسن عسگری 1
امام حسن عسگری 1
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه استادپوررضا
استادپوررضا
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید آیت اله غفاری
شهید آیت اله غفاری
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه شهید کریمی جلیدان
شهید کریمی جلیدان
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه بشری
بشری
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان گیلان لشت نشا
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لشت نشا
مدرسه میرزاكوچك خان
میرزاكوچك خان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لشت نشا
مدرسه صدیقه طاهره (س)
صدیقه طاهره (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لشت نشا
مدرسه شهید دکتر بهشتی
شهید دکتر بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لشت نشا
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لشت نشا
مدرسه دکترمعین
دکترمعین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لشت نشا
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لشت نشا
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لشت نشا
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لشت نشا
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان لشت نشا
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان لشت نشا
مدرسه مهدیزاده
مهدیزاده
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان لشت نشا
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان لشت نشا
مدرسه فردوس
فردوس
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان لشت نشا
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان لشت نشا
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان لشت نشا
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان لشت نشا
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان لشت نشا
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان لشت نشا
مدرسه شهید محمد جواد باهنر
شهید محمد جواد باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان لشت نشا
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر لشت نشاء را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر لشت نشاء انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر لشت نشاء ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر لشت نشاء را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.