دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده فرمانیه

مدرسه تقوی
تقوی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه شوکا
شوکا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه فرهنگ نو
فرهنگ نو
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه رشد
رشد
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه رشد 2
رشد 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه سهیل
سهیل
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه شوکا
شوکا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه سپهر شماره 2
سپهر شماره 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه فرهنگ نو
فرهنگ نو
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه رشدشماره 1
رشدشماره 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه پیش آهنگ
پیش آهنگ
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه سهیل
سهیل
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه رشد
رشد
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه سلام
سلام
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه تقوا
تقوا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه آئین روشن نور
آئین روشن نور
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سلام فرمانیه
سلام فرمانیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه انصار القائم
انصار القائم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه رشد
رشد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوکا
شوکا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه تقوا
تقوا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه علامه طباطبایی (واحد فرمانیه)
علامه طباطبایی (واحد فرمانیه)
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده فرمانیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده فرمانیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده فرمانیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده فرمانیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.