چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر بهارستان

مدرسه کاردانش محمد معین امین
کاردانش محمد معین امین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش انديشه و فن
کاردانش انديشه و فن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه حرفه ای اولدوز
حرفه ای اولدوز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 3
مدرسه فنی و حرفه ای الدوز
فنی و حرفه ای الدوز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 3
مدرسه هانيه
هانيه
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 3
مدرسه حقيقت
حقيقت
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 3
مدرسه پرتو نور
پرتو نور
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 3
مدرسه مهاد
مهاد
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 3
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 3
مدرسه پرواز
پرواز
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 3
مدرسه مهاد
مهاد
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 3
مدرسه سروستان
سروستان
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 3
مدرسه دکتر مجید شهریاری
دکتر مجید شهریاری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان ناحیه 3
مدرسه شهید ماضی
شهید ماضی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان ناحیه 3
مدرسه پرتو نور
پرتو نور
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان ناحیه 3
مدرسه تمدن
تمدن
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان ناحیه 3
مدرسه علامه حسن زاده آملی
علامه حسن زاده آملی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان ناحیه 3
مدرسه حجاب
حجاب
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان ناحیه 3
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان ناحیه 3
مدرسه سمیه بهارستان
سمیه بهارستان
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان ناحیه 3
مدرسه فاطمه بتول
فاطمه بتول
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان ناحیه 3
مدرسه هشت بهشت
هشت بهشت
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان ناحیه 3
مدرسه زنده رود
زنده رود
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان ناحیه 3
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان ناحیه 3
مدرسه غیاث الدین جمشید کاشانی
غیاث الدین جمشید کاشانی
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان ناحیه 3
مدرسه پرتو نور
پرتو نور
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان ناحیه 3
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان ناحیه 3
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر بهارستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر بهارستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر بهارستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر بهارستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.