سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر کوچصفهان

مدرسه کاردانش عفت
کاردانش عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان کوچصفهان
مدرسه شهیدعسكری
شهیدعسكری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان کوچصفهان
مدرسه سعدی 2
سعدی 2
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه سعدی 1
سعدی 1
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه حاج صادق صابری 1
حاج صادق صابری 1
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه ابوالمعالی
ابوالمعالی
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه یوم الغدیر
یوم الغدیر
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه یادگار امام
یادگار امام
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه ولایت کدو سرا
ولایت کدو سرا
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه هفده شهریور 2
هفده شهریور 2
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه هفده شهریور 1
هفده شهریور 1
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه نهضت
نهضت
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه مصطفی خمینی جعفر آباد
مصطفی خمینی جعفر آباد
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه مالك اشتر
مالك اشتر
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه کاوش
کاوش
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه قدس طارمسر
قدس طارمسر
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه قدر
قدر
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه فلسطین
فلسطین
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه فضل نوین
فضل نوین
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه فدائیان اسلام
فدائیان اسلام
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه فجر مامودان
فجر مامودان
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه غفارجامعی 1
غفارجامعی 1
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه علی ابن ابیطالب (ع)
علی ابن ابیطالب (ع)
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه علامه مجلسی حشکوا
علامه مجلسی حشکوا
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه طالقانی رشت آباد
طالقانی رشت آباد
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید نامجو کرباسده
شهید نامجو کرباسده
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید قاضی طباطبایی
شهید قاضی طباطبایی
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید سید رضی جلالی فر سده
شهید سید رضی جلالی فر سده
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید حسین فهمیده خالکی
شهید حسین فهمیده خالکی
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید بخشعلی زاده
شهید بخشعلی زاده
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید ابراهیم کاظمی
شهید ابراهیم کاظمی
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه سعیدی نویده
سعیدی نویده
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه دنیای گلها
دنیای گلها
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه دكتر معین
دكتر معین
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه دكتر حسابی
دكتر حسابی
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه حاج صادق صابری
حاج صادق صابری
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه جهاد برکاده
جهاد برکاده
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه پاسداران خشت مسجد
پاسداران خشت مسجد
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه بنت الهدی 1
بنت الهدی 1
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه آیت اله خامنه ای 1
آیت اله خامنه ای 1
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه آیت الله کاشانی
آیت الله کاشانی
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه آزادگان گورابسر
آزادگان گورابسر
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه امام موسی صدر شکار سرا
امام موسی صدر شکار سرا
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه امام خمینی سده
امام خمینی سده
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه اقبال لاهوری مژده
اقبال لاهوری مژده
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه 12  فروردین فشتم
12 فروردین فشتم
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید آیت ادستغیب چولاب
شهید آیت ادستغیب چولاب
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه امام حسن عسگری
امام حسن عسگری
نامشخص - دبستان گیلان کوچصفهان
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کوچصفهان
مدرسه قدر دانش
قدر دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کوچصفهان
مدرسه قدر
قدر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید علی سیرتی
شهید علی سیرتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کوچصفهان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کوچصفهان
مدرسه شهدای لولمان
شهدای لولمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کوچصفهان
مدرسه شهدای طارمسر
شهدای طارمسر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان کوچصفهان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر کوچصفهان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر کوچصفهان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر کوچصفهان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر کوچصفهان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.