یک‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کندوان کندوان

مدرسه سپیده کاشانی
سپیده کاشانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه وحدت خلیفه لو
وحدت خلیفه لو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه نورقزل یاتاق
نورقزل یاتاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه میرزا کوچک خان نی باغی
میرزا کوچک خان نی باغی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه موسی بن جعفرسوین
موسی بن جعفرسوین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه معارف طرناب
معارف طرناب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه مالک اشتر سپورگلو
مالک اشتر سپورگلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه قنبر هفت چشمه
قنبر هفت چشمه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه قدس حاج خلیل
قدس حاج خلیل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه فیض الاسلام خانقاه
فیض الاسلام خانقاه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه فضیلت سفیدخانی
فضیلت سفیدخانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه فرهنگ قزل یاتاق
فرهنگ قزل یاتاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه فدک آرموداق
فدک آرموداق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه فاتح سنقرآباد
فاتح سنقرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه عمار یاسر ترک
عمار یاسر ترک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه علیاری ینگجه گرم
علیاری ینگجه گرم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه عطار سوطی
عطار سوطی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه ظفر دلی قز
ظفر دلی قز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه صدیقه کبری بالسین تیرچائی
صدیقه کبری بالسین تیرچائی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهیده یوسفی ایورق
شهیده یوسفی ایورق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهیده قره داغی خواجه ده
شهیده قره داغی خواجه ده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهیده عبدالهی کلاله
شهیده عبدالهی کلاله
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهیده عباسی آونلیق
شهیده عباسی آونلیق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهیده بی باک تجرق
شهیده بی باک تجرق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید حاجوی طوین مرکزی
شهید حاجوی طوین مرکزی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید نوری حاج همتلو
شهید نوری حاج همتلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید نورانی
شهید نورانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید مهدی پورسرخه حصار
شهید مهدی پورسرخه حصار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید مهدوی طارون
شهید مهدوی طارون
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید مقدمی مونق
شهید مقدمی مونق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید مطهری نشق
شهید مطهری نشق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید مرسلی توشمانلو
شهید مرسلی توشمانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید مایلی نودوزق
شهید مایلی نودوزق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید لازمی ونجان
شهید لازمی ونجان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید گروسی
شهید گروسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید قنبری ملک
شهید قنبری ملک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید قاسمی چشمه کش
شهید قاسمی چشمه کش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید فهمیده 2
شهید فهمیده 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید عظیمی حصارمیدانداغی
شهید عظیمی حصارمیدانداغی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید عزیزی صومعه کبودین
شهید عزیزی صومعه کبودین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید عبدالهی بناروان
شهید عبدالهی بناروان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید شقاقی افضل
شهید شقاقی افضل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید سلیمانی زاویه
شهید سلیمانی زاویه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید زاهد محسنی فندقلو
شهید زاهد محسنی فندقلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید رمضانی النجارق
شهید رمضانی النجارق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید رسولزاده شیویار
شهید رسولزاده شیویار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید رجائی اشلق
شهید رجائی اشلق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید دکتر مفتح
شهید دکتر مفتح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید دکتر بهشتی
شهید دکتر بهشتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید حیدری زرنکش
شهید حیدری زرنکش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید بخارایی چرن
شهید بخارایی چرن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید باکری سورباغ
شهید باکری سورباغ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید آقالارلیوانلو
شهید آقالارلیوانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید احمدی چرور
شهید احمدی چرور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید احدی 2
شهید احدی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهید مقدمی دیزج
شهید مقدمی دیزج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه شهادت ماهی آباد
شهادت ماهی آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه سید رضی کذرج
سید رضی کذرج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه سمیه ترک
سمیه ترک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه رضوان خناوند
رضوان خناوند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه رستگارسیه منصور
رستگارسیه منصور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
مدرسه دیشاب
دیشاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کندوان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کندوان کندوان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کندوان کندوان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کندوان کندوان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کندوان کندوان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.