چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر رودبار

مدرسه کاردانش فاطميه بره سر
کاردانش فاطميه بره سر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان عمارلو
مدرسه کاردانش شهید آبیار جیرنده
کاردانش شهید آبیار جیرنده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان عمارلو
مدرسه کاردانش راه زهرا جیرنده
کاردانش راه زهرا جیرنده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان عمارلو
مدرسه کاردانش شهدای بره سر
کاردانش شهدای بره سر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان عمارلو
مدرسه امت
امت
دخترانه - دبستان گیلان رودبار
مدرسه چیچال
چیچال
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه چلوانسرا
چلوانسرا
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه انبوه پایین
انبوه پایین
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه انبوه
انبوه
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه اسطلخ کوه
اسطلخ کوه
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه یکنم
یکنم
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه ویه
ویه
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه نوده فاراب
نوده فاراب
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه ناش
ناش
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه مستان جمشیدی
مستان جمشیدی
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه لایه
لایه
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه گوورد
گوورد
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه گلنگش
گلنگش
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه گردویشه
گردویشه
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه قوشلانه
قوشلانه
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شیرکده
شیرکده
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهیدان
شهیدان
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید مدنی معدن سنگرود
شهید مدنی معدن سنگرود
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید مدنی سنگرود
شهید مدنی سنگرود
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید گنجی گوفل
شهید گنجی گوفل
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید قدوسی سنگرود
شهید قدوسی سنگرود
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید غلامحسین احمد پور
شهید غلامحسین احمد پور
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید طالب زاده چهیش
شهید طالب زاده چهیش
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید سلیمی
شهید سلیمی
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید زمانی
شهید زمانی
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید احمد پور ناوه
شهید احمد پور ناوه
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید احمد امامی بره سر
شهید احمد امامی بره سر
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهدای سیبن
شهدای سیبن
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه سپستانک
سپستانک
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه زکابر
زکابر
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه دوگاسر
دوگاسر
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه دوسالده
دوسالده
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه دكتر شریعتی
دكتر شریعتی
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه حشمت آباد
حشمت آباد
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید باهنر چهار محل
شهید باهنر چهار محل
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه سمیه چهار محل
سمیه چهار محل
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید فرهاد حسینی پور لیاول
شهید فرهاد حسینی پور لیاول
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه جلالده
جلالده
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهدای نوده خورگام
شهدای نوده خورگام
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید حمید خورگامی طالکوه
شهید حمید خورگامی طالکوه
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید محسنی پس طالکوه
شهید محسنی پس طالکوه
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید محمد سلیمی پشتکلا
شهید محمد سلیمی پشتکلا
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شیخ ضیاء کلیشم
شیخ ضیاء کلیشم
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید مومنی خرم کوه
شهید مومنی خرم کوه
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه علی شریعتی پاکده
علی شریعتی پاکده
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید پور امیدی جیرنده
شهید پور امیدی جیرنده
نامشخص - دبستان گیلان عمارلو
مدرسه شهید سید قاسم موسوی
شهید سید قاسم موسوی
نامشخص - دبستان گیلان رودبار
مدرسه فاطميه بره سر
فاطميه بره سر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان عمارلو
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان عمارلو
مدرسه شهيد چمران
شهيد چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان عمارلو
مدرسه مهندس اکبر صانعی جیرنده
مهندس اکبر صانعی جیرنده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان عمارلو
مدرسه راه زهرا جیرنده
راه زهرا جیرنده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان عمارلو
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رحمت آباد
مدرسه شهید ناصر درویش زاده
شهید ناصر درویش زاده
دخترانه - دوره اول متوسطه گیلان عمارلو
مدرسه زینبیه (س)
زینبیه (س)
دخترانه - دوره اول متوسطه گیلان عمارلو
مدرسه زنده یاد علیرضا کوچکی
زنده یاد علیرضا کوچکی
دخترانه - دوره اول متوسطه گیلان رودبار
مدرسه فاطمیه 2
فاطمیه 2
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان عمارلو
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره اول متوسطه گیلان عمارلو
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر رودبار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر رودبار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر رودبار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر رودبار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.