دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر سرایان سرایان

مدرسه کاردانش شهید صاعدی
کاردانش شهید صاعدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سرایان
مدرسه کاردانش امام رضا (ع) سه قلعه
کاردانش امام رضا (ع) سه قلعه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سرایان
مدرسه کاردانش شهید خزاعی آیسک
کاردانش شهید خزاعی آیسک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سرایان
مدرسه کاردانش شهید بهشتی
کاردانش شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سرایان
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سرایان
مدرسه فنی و حرفه‌ای عارفه
فنی و حرفه‌ای عارفه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی سرایان
مدرسه حرفه‌ای حاج حسن خدیوی
حرفه‌ای حاج حسن خدیوی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی سرایان
مدرسه فنی و حرفه‌ای امام رضا (ع)
فنی و حرفه‌ای امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی سرایان
مدرسه حضرت خدیجه (س)
حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه غدیر بسطاق
غدیر بسطاق
مختلط - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه تلاشگران فردا
تلاشگران فردا
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه طالقانی سه قلعه
طالقانی سه قلعه
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید اسماعیلی آیسک
شهید اسماعیلی آیسک
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید حسین ابراهیمی
شهید حسین ابراهیمی
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه هاجر دوست آباد
هاجر دوست آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه نیلوفر
نیلوفر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه نشاط چاه پنیری
نشاط چاه پنیری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه میلاد حجت آباد
میلاد حجت آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه فتح زنگوئی
فتح زنگوئی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه ظفر عمروئی
ظفر عمروئی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید وجدانی
شهید وجدانی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید شعفی
شهید شعفی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید رستمی
شهید رستمی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید خفاجه
شهید خفاجه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید تدین چرمه
شهید تدین چرمه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید آرره
شهید آرره
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید ادهمی نوده
شهید ادهمی نوده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید نعمتی کریمو
شهید نعمتی کریمو
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید محمد علی رجائی
شهید محمد علی رجائی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید علی اکبر قربان زاده
شهید علی اکبر قربان زاده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید شعفی
شهید شعفی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید آرره
شهید آرره
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه شهید اسماعیلی
شهید اسماعیلی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه سوم شعبان سه قلعه
سوم شعبان سه قلعه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه سوم شعبان
سوم شعبان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه ده دی بنی خانیک
ده دی بنی خانیک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه دانش سرایان
دانش سرایان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه حجت دوست آباد
حجت دوست آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه جهاد چاه تریخی
جهاد چاه تریخی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه جلال آل احمد
جلال آل احمد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه تدین چرمه سرایان
تدین چرمه سرایان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه پویان
پویان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه بندنو
بندنو
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه بعثت بغداده
بعثت بغداده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه برادران مهرداد
برادران مهرداد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه بادپر
بادپر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه آیندگان
آیندگان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه ایمان دوست آباد
ایمان دوست آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه ابو ریحان
ابو ریحان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه 15شعبان
15شعبان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه 15 شعبان آیسک
15 شعبان آیسک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه 13آبان بغداده
13آبان بغداده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سرایان
مدرسه ریحانه النبی
ریحانه النبی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی سرایان
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان جنوبی سرایان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر سرایان سرایان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر سرایان سرایان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر سرایان سرایان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر سرایان سرایان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.