چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر فهرج

مدرسه فنی امام حسین
فنی امام حسین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان فهرج
مدرسه حرفه ای انقلاب
حرفه ای انقلاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان فهرج
مدرسه خليج فارس
خليج فارس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان فهرج
مدرسه شهید مجید جلالی
شهید مجید جلالی
مختلط - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید جاویدان
شهید جاویدان
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید محمدالدوره
شهید محمدالدوره
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه آیت الله کاشانی
آیت الله کاشانی
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید علی صیاد شیرازی برج اکرم
شهید علی صیاد شیرازی برج اکرم
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید رضا پورکریم آبادی عباس آباد شی
شهید رضا پورکریم آبادی عباس آباد شی
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید خدادادی نظرآباد
شهید خدادادی نظرآباد
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید باهنر دهنوزمان آباد
شهید باهنر دهنوزمان آباد
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید بهشتی حسین آباد وکیل
شهید بهشتی حسین آباد وکیل
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید یوسف آبادی زیدآباد
شهید یوسف آبادی زیدآباد
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه 22 بهمن نوریه
22 بهمن نوریه
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید صابری برج معاذ
شهید صابری برج معاذ
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهدای هفت تیر فهرج
شهدای هفت تیر فهرج
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید رضا جهانتیغی کریم آباد انصاری
شهید رضا جهانتیغی کریم آباد انصاری
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید عابدینی غلورآباد
شهید عابدینی غلورآباد
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید مطهری جهان آبادبالا
شهید مطهری جهان آبادبالا
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید کلاهدوز ماهیدشت
شهید کلاهدوز ماهیدشت
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید قربانی فتح آباد
شهید قربانی فتح آباد
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید عسکری هاشم آباد
شهید عسکری هاشم آباد
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید رضوانی جهان آبادپائین
شهید رضوانی جهان آبادپائین
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید دارباذ
شهید دارباذ
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید حیدرپور حسین آبادنعیم اباد
شهید حیدرپور حسین آبادنعیم اباد
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید ترک آبادی شورآباد
شهید ترک آبادی شورآباد
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهدای مکه علی آبادسجادی
شهدای مکه علی آبادسجادی
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه سیزده آبان الله آبادمستوفی
سیزده آبان الله آبادمستوفی
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید سعادت آبادی رحمت آبادوحیدآباد
شهید سعادت آبادی رحمت آبادوحیدآباد
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید رجایی یوسف آباد زیرافراز
شهید رجایی یوسف آباد زیرافراز
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه بلال میراباد انصاری
بلال میراباد انصاری
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه ام کلثوم علی کلی
ام کلثوم علی کلی
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید علیزاده برج معاذ
شهید علیزاده برج معاذ
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید کرد
شهید کرد
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید محمود تکتاز
شهید محمود تکتاز
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید شهاب آبادی
شهید شهاب آبادی
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه میرزا کوچک خان جنگلی
میرزا کوچک خان جنگلی
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید حیدرزاده
شهید حیدرزاده
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه مسلم ابن عقیل
مسلم ابن عقیل
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان کرمان فهرج
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه نجمیه
نجمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه مولی الموحدین فهرج
مولی الموحدین فهرج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه محدثه برج اکرم
محدثه برج اکرم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه علی ابن ابیطالب
علی ابن ابیطالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه علامه طباطبائی برج اکرم
علامه طباطبائی برج اکرم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه زهرای مرضیه فهرج
زهرای مرضیه فهرج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
مدرسه خضرا
خضرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان فهرج
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر فهرج را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر فهرج انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر فهرج ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر فهرج را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.