امروز پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر سامان سامان

مدرسه کاردانش نرجس سامان
کاردانش نرجس سامان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه کاردانش حضرت علی اصغر هوره
کاردانش حضرت علی اصغر هوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه کاردانش بهشت آیین
کاردانش بهشت آیین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید ذبیحی
شهید ذبیحی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه الزهر سامان
الزهر سامان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهدای سامان
شهدای سامان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید جعفر زاده 2
شهید جعفر زاده 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید جعفر زاده 1
شهید جعفر زاده 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه مصطفوی
مصطفوی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه فرهنگ 1
فرهنگ 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه سجاد
سجاد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید خسروی
شهید خسروی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه میلاد 1
میلاد 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید رستم صادقی
شهید رستم صادقی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه میلاد 2
میلاد 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه دانشمند 1
دانشمند 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه كوثر
كوثر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه فدك
فدك
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید منتظری گرمدره
شهید منتظری گرمدره
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید مدنی چم خلیفه
شهید مدنی چم خلیفه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید کلانتری مارکده
شهید کلانتری مارکده
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید ریاحی چمزین و چلوان
شهید ریاحی چمزین و چلوان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه عدالت چم چنگ
عدالت چم چنگ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه میلاد دشتی
میلاد دشتی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه 22بهمن یاسه چاه
22بهمن یاسه چاه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه بلال چم کاکا
بلال چم کاکا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهادت کاهکش
شهادت کاهکش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه عمان
عمان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید مدرس صادق آباد
شهید مدرس صادق آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه عفت شوراب صغیر
عفت شوراب صغیر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه دهقان سامانی 1
دهقان سامانی 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید کلاهدوز1قوچان
شهید کلاهدوز1قوچان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید هاشمی نژاد ایلبیگی
شهید هاشمی نژاد ایلبیگی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید غفاری قراقوش
شهید غفاری قراقوش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید چمران چمعالی
شهید چمران چمعالی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه سعادت چمخرم
سعادت چمخرم
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه سجاد چمنار
سجاد چمنار
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه ایمان مهدی آباد
ایمان مهدی آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه ایثارمحمد آباد
ایثارمحمد آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه انصارچمجنگل
انصارچمجنگل
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه نسیبه هوره
نسیبه هوره
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید یزدانی سامان
شهید یزدانی سامان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه نظامی هوره
نظامی هوره
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید جعفر زاده شوراب صغیر
شهید جعفر زاده شوراب صغیر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید کبیری سامان
شهید کبیری سامان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید رجائی چمچنگ
شهید رجائی چمچنگ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شهید جعفر زاده سامان
شهید جعفر زاده سامان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه لقمان حکيم
لقمان حکيم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه عفاف هوره
عفاف هوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه شریعتی
شریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه دين و دانش سامان
دين و دانش سامان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه نجمه سامان
نجمه سامان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه حاج علی اصغر اکبری قوچان
حاج علی اصغر اکبری قوچان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه بهشت آئين
بهشت آئين
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری سامان
مدرسه اندیشه
اندیشه
دخترانه - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری سامان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر سامان سامان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر سامان سامان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر سامان سامان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر سامان سامان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.