جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر جلفا

مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه امام خمینی 2
امام خمینی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه امام خمینی 1
امام خمینی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه پویان
پویان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه نرجس خاتون
نرجس خاتون
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه مهدیه 1
مهدیه 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه منتظران
منتظران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه معین
معین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه محسنیه 1
محسنیه 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه فرهنگ مولوی
فرهنگ مولوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه علامه نباتی
علامه نباتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه عصمت 1
عصمت 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید صفرعلی عطارزاده
شهید صفرعلی عطارزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید میرعلی حسینی
شهید میرعلی حسینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید ملکی
شهید ملکی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید معصوم عبدالهی
شهید معصوم عبدالهی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید قلی پور 2
شهید قلی پور 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید قلی پور
شهید قلی پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید خدائی
شهید خدائی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید حسین خانی
شهید حسین خانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید پیری میرزائی
شهید پیری میرزائی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید پورعلی
شهید پورعلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید بهشتی 1
شهید بهشتی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهریار 2
شهریار 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهریار
شهریار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهدای هفت تیر
شهدای هفت تیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه شایستگان ارس
شایستگان ارس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه سینا
سینا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه سید محمدآقا
سید محمدآقا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی
سید جمال الدین اسد آبادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه سید الشهداء
سید الشهداء
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه سمیه 2
سمیه 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه سمیه 1
سمیه 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه رسول الله
رسول الله
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه راضیه
راضیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه جاویدان ارس
جاویدان ارس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه بیهقی
بیهقی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه بیست و دو بهمن 1
بیست و دو بهمن 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه باغچه بان هادیشهر
باغچه بان هادیشهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه آزاده
آزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه امام حسین
امام حسین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه الماس ارس
الماس ارس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
مدرسه دکتر باهنر
دکتر باهنر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی جلفا
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر جلفا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر جلفا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر جلفا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر جلفا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.