جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر بیرجند

مدرسه کاردانش شهیده سهام خیام
کاردانش شهیده سهام خیام
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش مهموئی
کاردانش مهموئی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش الزهرا (س)
کاردانش الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش انقلاب اسلامی
کاردانش انقلاب اسلامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش خیامی
کاردانش خیامی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش هوانوردی شهید خلبان رئوفی فرد
کاردانش هوانوردی شهید خلبان رئوفی فرد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش شهید هاشمی نژاد
کاردانش شهید هاشمی نژاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش تهامی
کاردانش تهامی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش شیخ محمدباقر آیتی گازار
کاردانش شیخ محمدباقر آیتی گازار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش ابتکار
کاردانش ابتکار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه کاردانش سما
کاردانش سما
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای البرز
فنی و حرفه‌ای البرز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای شهیده سهام خیام
فنی و حرفه‌ای شهیده سهام خیام
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای کوثر
فنی و حرفه‌ای کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای نرجسیه
فنی و حرفه‌ای نرجسیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای شهدای سایپا
فنی و حرفه‌ای شهدای سایپا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای الزهرا (س)
فنی و حرفه‌ای الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای انقلاب اسلامی
فنی و حرفه‌ای انقلاب اسلامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای رسالت
فنی و حرفه‌ای رسالت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه حرفه‌ای ام البنین
حرفه‌ای ام البنین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه حرفه‌ای رشد
حرفه‌ای رشد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی ابتکار
فنی ابتکار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه حرفه‌ای آزادی
حرفه‌ای آزادی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای خیامی
فنی و حرفه‌ای خیامی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه حرفه‌ای شهید هاشمی نژاد
حرفه‌ای شهید هاشمی نژاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای خلیج فارس
فنی و حرفه‌ای خلیج فارس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای تهامی
فنی و حرفه‌ای تهامی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فنی و حرفه‌ای ابوذر
فنی و حرفه‌ای ابوذر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه تلاشگران
تلاشگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فردين فرزين
فردين فرزين
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه شهید علیرضا رحیمی
شهید علیرضا رحیمی
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه نصیری
نصیری
مختلط - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه ایران
ایران
دخترانه - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
دخترانه - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه بیست و دوم بهمن
بیست و دوم بهمن
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه امام زین العابدین
امام زین العابدین
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه طالقانی 1
طالقانی 1
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه برکت شعبه 4
برکت شعبه 4
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه علامه اقبال 1
علامه اقبال 1
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه سرچاه تازیان فدک
سرچاه تازیان فدک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه ساقدر شهید نجفی
ساقدر شهید نجفی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه زینی
زینی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه زیرگ شهید شعبانی
زیرگ شهید شعبانی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه زنده یاد جهانفر
زنده یاد جهانفر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه زمان آباد امام زمان (عج)
زمان آباد امام زمان (عج)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه ریحانة النبی
ریحانة النبی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه رهنیشک سلیم
رهنیشک سلیم
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه رهنیچ 1
رهنیچ 1
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه رویخت شهید مجتبی پور
رویخت شهید مجتبی پور
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه رکات خرم
رکات خرم
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه رقیه آباد فتح المبین
رقیه آباد فتح المبین
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه رقیه
رقیه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه رق بغل
رق بغل
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه رسول اکرم (ص)
رسول اکرم (ص)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه دهنو شهید محمدامین هاشمی
دهنو شهید محمدامین هاشمی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه دهل کوه منصوره غفرانی
دهل کوه منصوره غفرانی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه دهل کوه دانش
دهل کوه دانش
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه دل آباد اتحاد
دل آباد اتحاد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه دارج شهیدترخی
دارج شهیدترخی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه دارالعلوم
دارالعلوم
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
مدرسه خوشینه طلوع
خوشینه طلوع
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی بیرجند
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر بیرجند را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر بیرجند انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر بیرجند ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر بیرجند را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.