سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر دورود دورود

مدرسه کاردانش ولی عصر
کاردانش ولی عصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان دورود
مدرسه کاردانش شهید مطهری
کاردانش شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان دورود
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان دورود
مدرسه کاردانش ایران 2
کاردانش ایران 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان دورود
مدرسه کاردانش ایران 1
کاردانش ایران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان دورود
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان دورود
مدرسه نوردانش
نوردانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان دورود
مدرسه فنی شهید بهشتی
فنی شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان دورود
مدرسه فرشته 2
فرشته 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان دورود
مدرسه شكيبا
شكيبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان دورود
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان دورود
مدرسه امام حسین
امام حسین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان دورود
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه ابوذر
ابوذر
مختلط - دبستان لرستان دورود
مدرسه صداقت
صداقت
دخترانه - دبستان لرستان دورود
مدرسه مولوی
مولوی
دخترانه - دبستان لرستان دورود
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه عزت اله خادمی
عزت اله خادمی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه طریق القدس
طریق القدس
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه طرح جامع
طرح جامع
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید یداله حسینی 2
شهید یداله حسینی 2
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید بهزادی روستای سراوند
شهید بهزادی روستای سراوند
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید آیت الله صدوقی 1
شهید آیت الله صدوقی 1
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید نیازی 2
شهید نیازی 2
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید محمد بهلولی
شهید محمد بهلولی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید كلاهدوز
شهید كلاهدوز
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید فضل اله نوری
شهید فضل اله نوری
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید صمد موسوی
شهید صمد موسوی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید شهبازی
شهید شهبازی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید ترك 2
شهید ترك 2
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید ترك 1
شهید ترك 1
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید آیت اله صدوقی 2
شهید آیت اله صدوقی 2
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید آیت اله صدوقی 1
شهید آیت اله صدوقی 1
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید اصغر سالاروند
شهید اصغر سالاروند
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید یداله حسینی 1
شهید یداله حسینی 1
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید فضل اله نوری
شهید فضل اله نوری
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید صمد موسوی 2
شهید صمد موسوی 2
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید صفر علی پاپی
شهید صفر علی پاپی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید شمس علی قائد رحمتی
شهید شمس علی قائد رحمتی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید رضا ساکی
شهید رضا ساکی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید دزفولیان 2
شهید دزفولیان 2
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید درویش هداوند
شهید درویش هداوند
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید ترک 2
شهید ترک 2
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید ترک 1
شهید ترک 1
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید ابراهیم تقوی
شهید ابراهیم تقوی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید نیازی
شهید نیازی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید نجات الهی
شهید نجات الهی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید مهدی عراقی
شهید مهدی عراقی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید محمد حسین موسوی
شهید محمد حسین موسوی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید محمد بهلولی
شهید محمد بهلولی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید محمد باقر صدر
شهید محمد باقر صدر
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید محمد آسترکی
شهید محمد آسترکی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید محلوج
شهید محلوج
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید قدرت اله لشنی
شهید قدرت اله لشنی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید طونی
شهید طونی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید صمد موسوی 1
شهید صمد موسوی 1
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید شیر محمد پاپی
شهید شیر محمد پاپی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
مدرسه شهید شهبازی
شهید شهبازی
نامشخص - دبستان لرستان دورود
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر دورود دورود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر دورود دورود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر دورود دورود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر دورود دورود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.