چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر حمیدیه

مدرسه علم الهدي
علم الهدي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه علامه حلي
علامه حلي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه عقيله بني هاشم
عقيله بني هاشم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه ظفر 1
ظفر 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه طوبی
طوبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه صفا
صفا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه صدیقه طاهره (س)
صدیقه طاهره (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه صافات
صافات
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شهیدان
شهیدان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شهید علم الهدی
شهید علم الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شهید سید احمد احمدی
شهید سید احمد احمدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شهید جهان آرا 1
شهید جهان آرا 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شهيدان
شهيدان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شهيد فواضلي
شهيد فواضلي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شهيد علي بريهي
شهيد علي بريهي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شهيد سيد احمد احمدي
شهيد سيد احمد احمدي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شهربانو
شهربانو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شقايق
شقايق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه شادي
شادي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه سیدالشهدا (ع)
سیدالشهدا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه سيد حسن نصراله 1
سيد حسن نصراله 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه سيد الشهدا
سيد الشهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه سيد احمد خميني
سيد احمد خميني
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه زين العابدين (ع)
زين العابدين (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه زکیه
زکیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه رشادت
رشادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه رسول اکرم (ص)
رسول اکرم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه رباب 1
رباب 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه خاتم الانبیاء (ص)
خاتم الانبیاء (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه حورا 1
حورا 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه حضرت رقيه (س)
حضرت رقيه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه حضرت اباالفضل العباس (ع)
حضرت اباالفضل العباس (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه جهان آرا
جهان آرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه جعفر طيار
جعفر طيار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه پيامبر اعظم (ص)
پيامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه بهاران
بهاران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه بنياد 15 خرداد
بنياد 15 خرداد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه بنت الهدی 1
بنت الهدی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه بقيه الله (عج)
بقيه الله (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه بتول
بتول
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه اويس قرني
اويس قرني
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه امام حسن عسكري (ع)
امام حسن عسكري (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه امام جعفرصادق (ع)
امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه ام البنين (س)
ام البنين (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه الصالحين
الصالحين
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه الصالحات
الصالحات
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه ياس 1
ياس 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه وهب 1
وهب 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه هانیه
هانیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه نصر 1
نصر 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه مطهره
مطهره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه مرضيه 1
مرضيه 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان حمیدیه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر حمیدیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر حمیدیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر حمیدیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر حمیدیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.