پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر بیجار بیجار

مدرسه کاردانش الغدیر
کاردانش الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان بیجار
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان بیجار
مدرسه توپ آغاج
توپ آغاج
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان بیجار
مدرسه پیرتاج
پیرتاج
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان بیجار
مدرسه سازندگان
سازندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان بیجار
مدرسه حرفه ای شهید مطهری
حرفه ای شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان بیجار
مدرسه بابارشانی
بابارشانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان بیجار
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان بیجار
مدرسه یگانه
یگانه
دخترانه - دبستان کردستان بیجار
مدرسه جهاد
جهاد
دخترانه - دبستان کردستان بیجار
مدرسه تخت
تخت
دخترانه - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شکوفه های انقلاب 2
شکوفه های انقلاب 2
دخترانه - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید انواری
شهید انواری
دخترانه - دبستان کردستان بیجار
مدرسه تخت
تخت
پسرانه - دبستان کردستان بیجار
مدرسه حاج ابراهیم الهی
حاج ابراهیم الهی
پسرانه - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهدای توپ آغاج
شهدای توپ آغاج
پسرانه - دبستان کردستان بیجار
مدرسه قزل کندعلیا
قزل کندعلیا
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه قزل آغاج
قزل آغاج
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه قزانقره
قزانقره
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه قره دربند
قره دربند
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه قره بلاغ میانکوه
قره بلاغ میانکوه
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه قرخلر
قرخلر
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه قراپالچوق
قراپالچوق
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه قدیم خان
قدیم خان
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه قاضی قوشچی
قاضی قوشچی
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه فرقانی شیرین بلاغ
فرقانی شیرین بلاغ
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه فتح آباد 1
فتح آباد 1
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه علیشاه
علیشاه
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه علی آباد گوندک
علی آباد گوندک
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه علی آباد سیاه منصور
علی آباد سیاه منصور
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه صلوات آباد
صلوات آباد
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شیرکش علیا
شیرکش علیا
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شیرکش سفلی
شیرکش سفلی
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید هادی گنجییان همایون
شهید هادی گنجییان همایون
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید نورالدین محبیان
شهید نورالدین محبیان
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید منصور سلیمانی قزلعلی
شهید منصور سلیمانی قزلعلی
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید محمد جعفری
شهید محمد جعفری
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید عزیزالله بیاتیان
شهید عزیزالله بیاتیان
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید صدوقی خودلان
شهید صدوقی خودلان
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید شیرزاد كاظمی
شهید شیرزاد كاظمی
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید رضا افشاری
شهید رضا افشاری
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید حسین خسرویان
شهید حسین خسرویان
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید باهنر ایده لو
شهید باهنر ایده لو
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید احد حامدکی اصل خانباغی
شهید احد حامدکی اصل خانباغی
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید مهرداد سردارزاده
شهید مهرداد سردارزاده
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید محمد جعفررضایی
شهید محمد جعفررضایی
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید عباس زاده
شهید عباس زاده
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید حق وردی
شهید حق وردی
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید انواری
شهید انواری
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید الوندیان
شهید الوندیان
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهید الماسیه
شهید الماسیه
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهرک سفلی
شهرک سفلی
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شهدای خوش مقام
شهدای خوش مقام
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شوشتری
شوشتری
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه شریف آباد
شریف آباد
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه سوم شعبان
سوم شعبان
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه سمیه جمشیدی
سمیه جمشیدی
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه سپیده بیجار
سپیده بیجار
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه زینل خان
زینل خان
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه زینال
زینال
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه زرین آباد
زرین آباد
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه زرده کمر
زرده کمر
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه زاغه فولاد
زاغه فولاد
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
مدرسه دهرقه
دهرقه
نامشخص - دبستان کردستان بیجار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر بیجار بیجار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر بیجار بیجار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر بیجار بیجار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر بیجار بیجار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.