شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر ارزوئیه

مدرسه کاردانش ولی عصر
کاردانش ولی عصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ارزوئیه
مدرسه حرفه اي امام رضا (ع)
حرفه اي امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ارزوئیه
مدرسه حرفه ای ولی عصر (عج)
حرفه ای ولی عصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ارزوئیه
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه امام صادق امیرآباد
امام صادق امیرآباد
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه امام رضا خرم آباد
امام رضا خرم آباد
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه امام حسن عسکری زنجیری
امام حسن عسکری زنجیری
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه ام ابیها (س)
ام ابیها (س)
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه اشرفی اصفهانی
اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه ابوطالب
ابوطالب
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه 22 بهمن ده گوشه
22 بهمن ده گوشه
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه نصر 5
نصر 5
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه میرزا رضای کرمانی حسن آباد
میرزا رضای کرمانی حسن آباد
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه موتور سوم شعبان
موتور سوم شعبان
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه منتظرالقائم
منتظرالقائم
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه فروغ
فروغ
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید نظری
شهید نظری
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید محمدرضا سلیمانزاده
شهید محمدرضا سلیمانزاده
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید قدوسی سه دانگه
شهید قدوسی سه دانگه
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید صالحی
شهید صالحی
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید داوود قادری
شهید داوود قادری
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید خسروی
شهید خسروی
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید آیت الله صدوقی
شهید آیت الله صدوقی
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید کرامت خراسانی
شهید کرامت خراسانی
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید نورالهی باغان
شهید نورالهی باغان
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید غضنفرخاوند
شهید غضنفرخاوند
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید عرب نژاد
شهید عرب نژاد
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید دهقانی محمدآباد
شهید دهقانی محمدآباد
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید داود حاتمی الله آباد
شهید داود حاتمی الله آباد
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید اسوردهان
شهید اسوردهان
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهید توحیدی
شهید توحیدی
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهدای هفتم تیر
شهدای هفتم تیر
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهدای گیجوئیه
شهدای گیجوئیه
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهدای سنگ چشمه
شهدای سنگ چشمه
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهدای دولت آباد
شهدای دولت آباد
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهدای قلعه نو
شهدای قلعه نو
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهدای علی آباد
شهدای علی آباد
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه شهداء آشین
شهداء آشین
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه سیدرضی
سیدرضی
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه رسالت زرگر
رسالت زرگر
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه ربانی املشی
ربانی املشی
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دبستان کرمان ارزوئیه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر ارزوئیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر ارزوئیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر ارزوئیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر ارزوئیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.