سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر زیركوه زیركوه

مدرسه کاردانش حضرت رقیه (س)
کاردانش حضرت رقیه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه کاردانش شهید چمران شاهرخت
کاردانش شهید چمران شاهرخت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه فنی و حرفه‌ای حضرت معصومه (س)
فنی و حرفه‌ای حضرت معصومه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه فنی آیت الله فقیه
فنی آیت الله فقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید کاوه
شهید کاوه
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
دخترانه - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه فجر بقرایی
فجر بقرایی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه غضنفری چشمه بید
غضنفری چشمه بید
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه علی بن ابیطالب
علی بن ابیطالب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه عشایر چاه باشا
عشایر چاه باشا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه عباد
عباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه عاشورا دزگ
عاشورا دزگ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه عابدینی کلاته نو
عابدینی کلاته نو
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه صداقت کریزان
صداقت کریزان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید نجاتی شهرک مقیلان
شهید نجاتی شهرک مقیلان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید مشمول
شهید مشمول
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید محمدموسی ربانی
شهید محمدموسی ربانی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید محمدرضا اکبری آبیز
شهید محمدرضا اکبری آبیز
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید قادری حسین آباد
شهید قادری حسین آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید علی غضنفری پیچکان
شهید علی غضنفری پیچکان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید سکندری
شهید سکندری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید حسن فلاحی برسنان
شهید حسن فلاحی برسنان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید پهلوان شهرک فخران
شهید پهلوان شهرک فخران
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهیدان محمدپور
شهیدان محمدپور
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید ناصر شاکری
شهید ناصر شاکری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید محمد موهبتی
شهید محمد موهبتی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید محمدباقر موهبتی
شهید محمدباقر موهبتی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید محمد کوهی نژاد
شهید محمد کوهی نژاد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید محمد کاظمی
شهید محمد کاظمی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید محمد علی بخشی
شهید محمد علی بخشی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید محمد صالحی
شهید محمد صالحی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید کاوه
شهید کاوه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید قنبری فرد
شهید قنبری فرد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید فورجامی نزومند
شهید فورجامی نزومند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید فامیلی
شهید فامیلی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید غلامرضا حسینی
شهید غلامرضا حسینی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید غلامحسین غلامحسینی
شهید غلامحسین غلامحسینی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید غلامحسین آزیری
شهید غلامحسین آزیری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید علیزاده
شهید علیزاده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید علیرضا صادقی بارنجگان
شهید علیرضا صادقی بارنجگان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید عرفانی
شهید عرفانی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید عباس برات نژاد
شهید عباس برات نژاد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید عباس اسدالهی
شهید عباس اسدالهی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید شهابعلی احمدی
شهید شهابعلی احمدی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید سبزکار تجنود
شهید سبزکار تجنود
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید حیدری سیچ
شهید حیدری سیچ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید حسینعلی احمدی
شهید حسینعلی احمدی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید حسن مشمول مناوند
شهید حسن مشمول مناوند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید حسن خزاعی گزخت
شهید حسن خزاعی گزخت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید جلالی میرآباد
شهید جلالی میرآباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید براتی
شهید براتی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید امینی
شهید امینی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید اشرفی شیرخند
شهید اشرفی شیرخند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهید ابراهیم رازقی علی آباد
شهید ابراهیم رازقی علی آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه شفاعت
شفاعت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه سیدالشهداء(ع)
سیدالشهداء(ع)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه سبزکار تجنود
سبزکار تجنود
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی زیركوه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر زیركوه زیركوه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر زیركوه زیركوه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر زیركوه زیركوه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر زیركوه زیركوه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.