یک‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان شهر زنجان ناحیه

مدرسه تفویضی
تفویضی
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه عرفان
عرفان
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه احسان
احسان
پسرانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید جاوید مصطفوی
شهید جاوید مصطفوی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید عباس تیموری بهرام بیک
شهید عباس تیموری بهرام بیک
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید خلیل بایگان
شهید خلیل بایگان
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه لهرگین
لهرگین
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه کرد قشلاق
کرد قشلاق
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه روستای جزوان
روستای جزوان
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید نجات الهی چمالو
شهید نجات الهی چمالو
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه ضیاء آباد
ضیاء آباد
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه قشلاق
قشلاق
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه منتظر قائم
منتظر قائم
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه نبوت
نبوت
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه محمودآباد
محمودآباد
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه قارلوق
قارلوق
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه روستای باغ
روستای باغ
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید مدنی ماری
شهید مدنی ماری
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه اوچ بلاغ شهید رجائی
اوچ بلاغ شهید رجائی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه ورمزیار علیا
ورمزیار علیا
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه ورمزیار سفلی
ورمزیار سفلی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه قره حصارلو
قره حصارلو
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید موسوی دویران کلهین
شهید موسوی دویران کلهین
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه روستای دگاه
روستای دگاه
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه آقکند قره پشتلو
آقکند قره پشتلو
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه اروته بلاغ
اروته بلاغ
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه بشارت داش تپه
بشارت داش تپه
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه تکمه داش
تکمه داش
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه خلوص
خلوص
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه دوسران
دوسران
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه روستای جوره خان
روستای جوره خان
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه روستای حاجی کندی
روستای حاجی کندی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه روستای قره بلاغ
روستای قره بلاغ
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه روستای قزل تپه بیات
روستای قزل تپه بیات
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهدای کردکندی
شهدای کردکندی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید جباری بیرونده
شهید جباری بیرونده
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید محمدی روستای ملالر
شهید محمدی روستای ملالر
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید ذبیح اله مقدم
شهید ذبیح اله مقدم
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید رزاق قاضیلو چیر
شهید رزاق قاضیلو چیر
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید ناصر نجفلو روستای
شهید ناصر نجفلو روستای
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه صداقت کناوند
صداقت کناوند
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه قائم روستای حاج آرش
قائم روستای حاج آرش
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه مجینه
مجینه
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید زلفعلی بیات
شهید زلفعلی بیات
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه لگاهی
لگاهی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه داشکسن
داشکسن
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه روستای کوشکن
روستای کوشکن
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه روستای محسن آباد
روستای محسن آباد
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید پرویز توکلی
شهید پرویز توکلی
مختلط - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه ناصریان
ناصریان
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید جلیل خانی
شهید جلیل خانی
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه مائده
مائده
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شقایق
شقایق
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شمس
شمس
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه پروین ‌اعتصامی
پروین ‌اعتصامی
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه فرهنگیان شهید بیگلی
فرهنگیان شهید بیگلی
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید داود میرزائی 1
شهید داود میرزائی 1
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه فجر
فجر
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید حجت اله حمزه لویی
شهید حجت اله حمزه لویی
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه حضرت رقیه 1
حضرت رقیه 1
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید بخارایی
شهید بخارایی
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید خلیل نوروزی
شهید خلیل نوروزی
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه شهید فهیمه سیاری
شهید فهیمه سیاری
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
دخترانه - دبستان زنجان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان شهر زنجان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان شهر زنجان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان شهر زنجان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان شهر زنجان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.