یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز

مدرسه کاردانش کشاورزی
کاردانش کشاورزی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه کاردانش نبي اکرم (ص)
کاردانش نبي اکرم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه کاردانش شهداء
کاردانش شهداء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه جابر ابن حيان
جابر ابن حيان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه کاردانش فن و دانش
کاردانش فن و دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه دکتر اکبریه
دکتر اکبریه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه توحید
توحید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه امام خمینی سردرود
امام خمینی سردرود
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه میرک
میرک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهيد مفتح
شهيد مفتح
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهيد دکتر باهنر
شهيد دکتر باهنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه زهرامرداني آذري
زهرامرداني آذري
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه زهرامرداني آذري
زهرامرداني آذري
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه لقمان
لقمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه خديجه کبري (س) 1
خديجه کبري (س) 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه امام جعفرصادق (ع) 1
امام جعفرصادق (ع) 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه ام البنين 1
ام البنين 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه طالقانی 1
طالقانی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه دکترچمران 1
دکترچمران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه حکمت 1
حکمت 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه متين
متين
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه جهان پهلوان تختي
جهان پهلوان تختي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه  سعی
سعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه امام خميني
امام خميني
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه ابوعلي سينا
ابوعلي سينا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه علامه طباطبايي
علامه طباطبايي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه علامه طباطبايی تبری
علامه طباطبايی تبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه کشاورزی 1
کشاورزی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه سرداران شهید 1
سرداران شهید 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه زهرا اشرف گندمی
زهرا اشرف گندمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه صفا
صفا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه محمد مرداني آذري
محمد مرداني آذري
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه فارابی 1
فارابی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه علويه
علويه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه شهيد پاسيار 1
شهيد پاسيار 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه ابوريحان
ابوريحان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 2
مدرسه همت
همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه شهید تجلائی
شهید تجلائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه امام رضا
امام رضا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه همت
همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه نور
نور
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 1
مدرسه زهرای اطهر
زهرای اطهر
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه نبی اکرم (ص)
نبی اکرم (ص)
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه مولی الموحدین
مولی الموحدین
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه بنت الحسین
بنت الحسین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید مباشرپور
شهید مباشرپور
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید باکری 1
شهید باکری 1
مختلط - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
مختلط - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه شهيد شكوهی 2
شهيد شكوهی 2
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه مادر شکيبا 1
مادر شکيبا 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه عزت 1
عزت 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه مقداد 1
مقداد 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه میلاد 1
میلاد 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه شهید مدنی 2
شهید مدنی 2
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه امید انقلاب
امید انقلاب
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه پناهی
پناهی
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه آزادی 2
آزادی 2
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 4
مدرسه شهید محمودی 1
شهید محمودی 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه فاطمه زهرا کوجووار 1
فاطمه زهرا کوجووار 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه المهدی 1
المهدی 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه نجوم
نجوم
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه میثاق
میثاق
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.