یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده انقلاب

مدرسه نازنین زهرا
نازنین زهرا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه امام حسین
امام حسین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 6
مدرسه قدس
قدس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه امید انقلاب
امید انقلاب
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه اتفاق
اتفاق
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه اتفاق
اتفاق
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه امید انقلاب
امید انقلاب
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه گیو
گیو
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه امام حسین
امام حسین
پسرانه - دبستان تهران منطقه 6
مدرسه ماندگار البرز
ماندگار البرز
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
مدرسه اتفاق
اتفاق
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
مدرسه اتفاق
اتفاق
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
مدرسه گشتاسب
گشتاسب
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 6
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده انقلاب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده انقلاب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده انقلاب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده انقلاب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.