شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر جعفرآباد

مدرسه کاردانش نور
کاردانش نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل قشلاق دشت
مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل قشلاق دشت
مدرسه کاردانش شهید بهشتی
کاردانش شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل قشلاق دشت
مدرسه کاردانش پویندگان دانش
کاردانش پویندگان دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل قشلاق دشت
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل قشلاق دشت
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دبستان اردبیل بیله سوار
مدرسه یاسر نورش کندی
یاسر نورش کندی
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه وحدت کره قشلاقی
وحدت کره قشلاقی
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه والفجر 4
والفجر 4
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه نواب
نواب
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه نبوت طومار کندی سفلی
نبوت طومار کندی سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه میعاد
میعاد
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه مسلم ملاتقی
مسلم ملاتقی
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه مرصاد آلی قشلاقی
مرصاد آلی قشلاقی
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه محمدیه
محمدیه
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه کاظمیه
کاظمیه
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه قعنب بن عمر التمری
قعنب بن عمر التمری
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه فهمیده
فهمیده
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه فرهنگ حاجی خدایار
فرهنگ حاجی خدایار
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه فرزانگان حاجی رحیم
فرزانگان حاجی رحیم
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه عبادت
عبادت
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه صادقیه
صادقیه
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه شهید همت حاجی منصور
شهید همت حاجی منصور
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه شهید جهانشاهی
شهید جهانشاهی
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه شهید باکری اله شکر
شهید باکری اله شکر
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه شمس
شمس
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه سجادیه
سجادیه
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه رشادت
رشادت
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه دانش صفر علی
دانش صفر علی
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه حمیدیه
حمیدیه
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه حضرت خدیجه
حضرت خدیجه
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه حبیب
حبیب
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه حافظ حاجی شیرین
حافظ حاجی شیرین
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه چمران آج اشمه
چمران آج اشمه
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه جعفریه
جعفریه
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه جعفرآباد
جعفرآباد
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه تندگویان
تندگویان
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه تلاش قره ککیل
تلاش قره ککیل
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه پیروزی فومن بختیار
پیروزی فومن بختیار
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه بشارت باباش سفلی
بشارت باباش سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه آیت پتولقان
آیت پتولقان
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه آیت اله مشکینی
آیت اله مشکینی
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه آیت اله قدوسی
آیت اله قدوسی
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه انقلاب حاجی مصیب
انقلاب حاجی مصیب
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه امامیه
امامیه
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
مدرسه امام جعفرصادق
امام جعفرصادق
نامشخص - دبستان اردبیل قشلاق دشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر جعفرآباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر جعفرآباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر جعفرآباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر جعفرآباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.