یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تیکمه داش

مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه همت
همت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه هفت تیرمنصورآباد
هفت تیرمنصورآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه هفت تیرقزلجه
هفت تیرقزلجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه والفجر 1
والفجر 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه نبوت قوزللو
نبوت قوزللو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه ناطق
ناطق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه میعاد شیروانه ده
میعاد شیروانه ده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه میزاکوچک خان
میزاکوچک خان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه میثم بهجت آباد
میثم بهجت آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه مولوی وره گل
مولوی وره گل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه مجلسی
مجلسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه لقمان
لقمان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه قسط
قسط
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه فیاض بخش
فیاض بخش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه فقاهت
فقاهت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه فدائیان اسلام
فدائیان اسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه فاطمه الزهراء
فاطمه الزهراء
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه عمید
عمید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه عزت
عزت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه عبادت
عبادت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شیخ محمدخیابانی
شیخ محمدخیابانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شیخ فضل الله نوری
شیخ فضل الله نوری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شیخ صدوق
شیخ صدوق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شهید كشوری
شهید كشوری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شهید كسایی
شهید كسایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شهید قاضی طباطبایی
شهید قاضی طباطبایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شهید شفیع زاده
شهید شفیع زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شهید سخایی
شهید سخایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شهید بابایی
شهید بابایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شهداء عین الدین
شهداء عین الدین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه شرافت
شرافت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه سینا
سینا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه سلمان فارسی سیرسفلی
سلمان فارسی سیرسفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه سبلان دهناب
سبلان دهناب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه ساسان
ساسان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه رسول اکرم
رسول اکرم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه دیانت
دیانت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه دوازده فروردین 1
دوازده فروردین 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه خندق سرخه
خندق سرخه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه خرد
خرد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه خاقانی گوندوغدی
خاقانی گوندوغدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه حقیقت آبدار
حقیقت آبدار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه جمال الدین اسدآبادی
جمال الدین اسدآبادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه ثقه الاسلام
ثقه الاسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه تهذیب
تهذیب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه توحید 1
توحید 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه پاسدار تیکمه داش
پاسدار تیکمه داش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه بیست و نه بهمن
بیست و نه بهمن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه آیت خلیله ده
آیت خلیله ده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
مدرسه آیت ا... غفاری
آیت ا... غفاری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تیکمه داش
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تیکمه داش را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تیکمه داش انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تیکمه داش ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تیکمه داش را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.