دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر بانه

مدرسه کاردانش پویندگان
کاردانش پویندگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان بانه
مدرسه کاردانش کار آفرین
کاردانش کار آفرین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان بانه
مدرسه کاردانش آینده سازان 1
کاردانش آینده سازان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان بانه
مدرسه مهارت
مهارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان بانه
مدرسه حرفه ای اسوه
حرفه ای اسوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان بانه
مدرسه شهید ظاهر بهاری
شهید ظاهر بهاری
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه شهید محمدرضا فتح آبادی
شهید محمدرضا فتح آبادی
پسرانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه سینا
سینا
پسرانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه نسل فردا
نسل فردا
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه دریا
دریا
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه مهربان
مهربان
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه شهید نمکی
شهید نمکی
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه تزکیه
تزکیه
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه خلفای راشدین
خلفای راشدین
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه سارا
سارا
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه شهید آمنه خدری
شهید آمنه خدری
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه محمد تقی داورپناه 2
محمد تقی داورپناه 2
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه عصمت
عصمت
دخترانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه ناصح
ناصح
پسرانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
پسرانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
پسرانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه امین
امین
پسرانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه خلفای راشدین
خلفای راشدین
پسرانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه شهید آمنه خدری
شهید آمنه خدری
پسرانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه فتحیان
فتحیان
پسرانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه محمد تقی داورپناه 1
محمد تقی داورپناه 1
پسرانه - دبستان کردستان بانه
مدرسه یاسر میر یوسف
یاسر میر یوسف
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه یزدان بژی
یزدان بژی
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه یادگار امام
یادگار امام
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه هلازبار
هلازبار
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه هفتم دی مرقد سورین
هفتم دی مرقد سورین
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه هفتم تیر کریم آباد
هفتم تیر کریم آباد
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه هشتم اسفند کوخ اله
هشتم اسفند کوخ اله
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه هدایت دروله
هدایت دروله
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه ویس قرنی اوغل
ویس قرنی اوغل
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه وحدت کانی سور
وحدت کانی سور
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه نیکان برده بوک
نیکان برده بوک
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه نور و ایمان سید صارم
نور و ایمان سید صارم
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه نصر وزمله
نصر وزمله
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه نصر ناوه
نصر ناوه
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه نبوت عباس آباد
نبوت عباس آباد
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه نبوت صدبار
نبوت صدبار
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه مهر نجنه سفلی
مهر نجنه سفلی
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه مولوی هفتاش
مولوی هفتاش
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه مولوی کرد کوخ مامو
مولوی کرد کوخ مامو
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه مولوی دوسینه
مولوی دوسینه
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه منور پرشه
منور پرشه
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه معراج قلی آباد
معراج قلی آباد
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه مسرور کارسوله
مسرور کارسوله
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه محسنین سفید داره نمه شیر
محسنین سفید داره نمه شیر
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه متقین کوخ حاج رشید
متقین کوخ حاج رشید
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه ماموستاهه ژار هنگه ژال
ماموستاهه ژار هنگه ژال
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه لیله القدر بن رزان
لیله القدر بن رزان
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه کوشش گندمان
کوشش گندمان
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه کندل
کندل
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه کمال کانی برد
کمال کانی برد
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه کمال حسن آباد کوخان
کمال حسن آباد کوخان
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه کانی گویژان
کانی گویژان
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه قرآن نمه شیر
قرآن نمه شیر
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه قدس گوئیل
قدس گوئیل
نامشخص - دبستان کردستان بانه
مدرسه قدس سویرو
قدس سویرو
نامشخص - دبستان کردستان بانه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر بانه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر بانه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر بانه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر بانه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.