دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

تور مجازی مدرسه مهر آسافیلم معرفی مهر آسامدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مفید
مفید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه سلام صدرفیلم معرفی سلام صدرمدرسه سلام صدر
سلام صدر
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه ملائکمدرسه ملائک
ملائک
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه مهر آسافیلم معرفی مهر آسامدرسه مهر آسا
مهر آسا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه نرجسفیلم معرفی نرجسمدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه نرجسفیلم معرفی نرجسمدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه ملائکمدرسه ملائک
ملائک
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه والعصرفیلم معرفی والعصرمدرسه والعصر
والعصر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه نرجسمدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه نرجسمدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه والعصرفیلم معرفی والعصرمدرسه والعصر
والعصر
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه بامداد پارسی
بامداد پارسی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه مجتهده بانو امین
مجتهده بانو امین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه آتیه سازان
آتیه سازان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه نوآور
نوآور
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه نوآور
نوآور
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه دانشجو
دانشجو
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه صالحین
صالحین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه مفید
مفید
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه نیایش
نیایش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه توسعه
توسعه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه بهارنو
بهارنو
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه گل مریم
گل مریم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه مجتهده بانوامین
مجتهده بانوامین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه یاس نبی
یاس نبی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه غنچه های نور ایمان
غنچه های نور ایمان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه کیمیای سعادت
کیمیای سعادت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه شکوفه های یاس
شکوفه های یاس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه گلهای ایران
گلهای ایران
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه ستارگان رازی
ستارگان رازی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه دین ودانش
دین ودانش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه گل یاس
گل یاس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه مهر مینوی دانش
مهر مینوی دانش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه یزدان مهر
یزدان مهر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه هدی
هدی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه راه شایستگان
راه شایستگان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه سارا
سارا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه مهدا
مهدا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه طلوع
طلوع
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه فرشتگان برتر
فرشتگان برتر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه خانه دوست
خانه دوست
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه شمیم فاطمه
شمیم فاطمه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه نونا
نونا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه نو آوران اندیشه
نو آوران اندیشه
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه نوآوران اندیشه
نوآوران اندیشه
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه روزبه
روزبه
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه مهر دکتر شاکری
مهر دکتر شاکری
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه سروش 3
سروش 3
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه نغمه ارشاد
نغمه ارشاد
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه دولت
دولت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه پیروز
پیروز
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.