یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان بوشهر شهر شبانکاره

مدرسه مکتب صادق
مکتب صادق
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه عاطفه
عاطفه
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید مصطفی خمینی (ره)
شهید مصطفی خمینی (ره)
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید عوض بازآمده
شهید عوض بازآمده
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید عوض بازآمده
شهید عوض بازآمده
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید علی خمش آیا
شهید علی خمش آیا
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید عبدالرضا دهقانی
شهید عبدالرضا دهقانی
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید صدر
شهید صدر
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید شادمان
شهید شادمان
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید حیدر رئیسی نژاد
شهید حیدر رئیسی نژاد
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید حیدر جشن
شهید حیدر جشن
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید حسنعلی قلی زاده
شهید حسنعلی قلی زاده
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید جشن
شهید جشن
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید بهادر
شهید بهادر
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید بازآمده
شهید بازآمده
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید امراله بهادر
شهید امراله بهادر
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه شکوفه های انقلاب
شکوفه های انقلاب
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه خدیجه کبری 1
خدیجه کبری 1
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه خاتون
خاتون
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه اتحاد
اتحاد
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه 22بهمن
22بهمن
نامشخص - دبستان بوشهر شبانکاره
مدرسه آزادی یک
آزادی یک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه همت
همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه مکتب زهرا 1
مکتب زهرا 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید حسین عشایری
شهید حسین عشایری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه شایسته
شایسته
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه خرد
خرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه حضرت طاهره (س)
حضرت طاهره (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه الزهراء
الزهراء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر شبانکاره
مدرسه شهداء
شهداء
دخترانه - دوره اول متوسطه بوشهر شبانکاره
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دوره اول متوسطه بوشهر شبانکاره
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دوره اول متوسطه بوشهر شبانکاره
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره اول متوسطه بوشهر شبانکاره
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره اول متوسطه بوشهر شبانکاره
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دوره اول متوسطه بوشهر شبانکاره
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان بوشهر شهر شبانکاره را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان بوشهر شهر شبانکاره انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان بوشهر شهر شبانکاره ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان بوشهر شهر شبانکاره را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.