شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر سیاهکل

مدرسه کاردانش علم و عمل
کاردانش علم و عمل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان سیاهکل
مدرسه کاردانش رشديه
کاردانش رشديه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان سیاهکل
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان سیاهکل
مدرسه کاردانش باقرالعلوم
کاردانش باقرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان سیاهکل
مدرسه حرفه ای کوثر
حرفه ای کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان سیاهکل
مدرسه بعثت شیوا
بعثت شیوا
مختلط - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه افشین حسندوست چوشل
افشین حسندوست چوشل
مختلط - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید حسینقلی چوشل
شهید حسینقلی چوشل
دخترانه - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه رسالت ملکرود
رسالت ملکرود
پسرانه - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید شیرعلی پور
شهید شیرعلی پور
پسرانه - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه نهضت
نهضت
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه مرحوم اعتمادی و بانو
مرحوم اعتمادی و بانو
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه مالک اشتر اسبراهان
مالک اشتر اسبراهان
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه علامه دهخدا
علامه دهخدا
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید نوربخش سوتگوابر
شهید نوربخش سوتگوابر
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید نقدی لوشاده
شهید نقدی لوشاده
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید مدنی بالارود
شهید مدنی بالارود
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید محمد منتظری 2
شهید محمد منتظری 2
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید محمد احمدی مالده
شهید محمد احمدی مالده
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید قاسمیان
شهید قاسمیان
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید فیاض رحیمی کلامسر
شهید فیاض رحیمی کلامسر
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید فریدون پارسی سیاهکل محله
شهید فریدون پارسی سیاهکل محله
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید عمران نوروزی سلش خرارود
شهید عمران نوروزی سلش خرارود
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید شیدائی کوجل
شهید شیدائی کوجل
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید شیخ محمد منتظری
شهید شیخ محمد منتظری
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید شهروز اصیل
شهید شهروز اصیل
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید دشمیر 2
شهید دشمیر 2
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید خیراله حیدری خرارود
شهید خیراله حیدری خرارود
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید خسرو پور کلگاور
شهید خسرو پور کلگاور
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید حشمت حکیم پورتوشی
شهید حشمت حکیم پورتوشی
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید حسین عشاقی بیدرون
شهید حسین عشاقی بیدرون
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید حسین دشمیر
شهید حسین دشمیر
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید حاجی پور کلنادان
شهید حاجی پور کلنادان
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید جهاندیده گیل بام
شهید جهاندیده گیل بام
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید پژو سعیدی لشکریان
شهید پژو سعیدی لشکریان
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید برزو شریفی
شهید برزو شریفی
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید باقری بادان محله
شهید باقری بادان محله
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهدای زیارتگاه
شهدای زیارتگاه
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه سیدالشهدا ازبرم
سیدالشهدا ازبرم
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه سردار جنگل رادار پشته
سردار جنگل رادار پشته
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه جمهوری اسلامی پاشاکی
جمهوری اسلامی پاشاکی
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه آیت الله مشكینی
آیت الله مشكینی
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه ایراندخت
ایراندخت
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه امام سجاد (ع) نمک رودبار
امام سجاد (ع) نمک رودبار
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید انوشیروان سالمی
شهید انوشیروان سالمی
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهیدان جهانگیری
شهیدان جهانگیری
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید دستغیب اشکراب
شهید دستغیب اشکراب
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه طالقانی دوستلات
طالقانی دوستلات
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید ربانی املشی پنابندان
شهید ربانی املشی پنابندان
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهدای تازه آباد جنگاه
شهدای تازه آباد جنگاه
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید جعفری لیشک
شهید جعفری لیشک
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه ولی عصر (عج) چالشم
ولی عصر (عج) چالشم
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید جوادی فشتال
شهید جوادی فشتال
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید مفتح کاشکی
شهید مفتح کاشکی
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه شهید کوهنور داشکجان پهلو
شهید کوهنور داشکجان پهلو
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه نوآوران
نوآوران
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه سبز سما
سبز سما
نامشخص - دبستان گیلان سیاهکل
مدرسه نرجس 2
نرجس 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان سیاهکل
مدرسه اندیشه
اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان سیاهکل
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان سیاهکل
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان سیاهکل
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان سیاهکل
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر سیاهکل را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر سیاهکل انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر سیاهکل ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر سیاهکل را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.