سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر فاروج

مدرسه شهيد دکتر شهرياری
شهيد دکتر شهرياری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی فاروج
مدرسه کوشش
کوشش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی فاروج
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی فاروج
مدرسه عشایری دربند
عشایری دربند
مختلط - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهيد تقوا مقدم
شهيد تقوا مقدم
مختلط - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه عشايری تيتکانلو
عشايری تيتکانلو
دخترانه - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه عشایری تیتکانلو
عشایری تیتکانلو
دخترانه - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهيد علی اصغر قادرپناه
شهيد علی اصغر قادرپناه
دخترانه - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه امین زاده
امین زاده
دخترانه - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهيد کاظم پروينی
شهيد کاظم پروينی
پسرانه - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه عشایری تیتکانلو
عشایری تیتکانلو
پسرانه - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه برگرد
برگرد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه آقانجفی
آقانجفی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه آق چشمه
آق چشمه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه الله آباد
الله آباد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه ولی آباد
ولی آباد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه نور محمد
نور محمد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه محمدآباد میانکوه
محمدآباد میانکوه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه گوگدره
گوگدره
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه گلستان فاروج
گلستان فاروج
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه فرهادان
فرهادان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه عشایری مرحوم غلامیان
عشایری مرحوم غلامیان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه صالح آباد
صالح آباد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شیرغان
شیرغان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید نوری
شهید نوری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید کریمی
شهید کریمی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید کاظم پروینی
شهید کاظم پروینی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید قربانی چری
شهید قربانی چری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید علی اصغرقادرپناه
شهید علی اصغرقادرپناه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید حسین ربیعی
شهید حسین ربیعی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید بهشتی سیاهدشت
شهید بهشتی سیاهدشت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید اسدی
شهید اسدی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید ابراهیمی نژاد ریزه
شهید ابراهیمی نژاد ریزه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید نوروزیان استاد
شهید نوروزیان استاد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید مهدی شوشتری
شهید مهدی شوشتری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید معتمدی
شهید معتمدی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید محبوبی
شهید محبوبی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید گلدوست
شهید گلدوست
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید قویدل
شهید قویدل
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید قوی هیکل
شهید قوی هیکل
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید قربانی خیرآباد
شهید قربانی خیرآباد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید فرهمند
شهید فرهمند
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید عطاران
شهید عطاران
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید صفدری سه گنبد
شهید صفدری سه گنبد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید صبوری
شهید صبوری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید صادقی
شهید صادقی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید سهراب بازمانده
شهید سهراب بازمانده
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید زورمند
شهید زورمند
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید دلاور
شهید دلاور
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید حسین باذوق
شهید حسین باذوق
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید تقوا مقدم
شهید تقوا مقدم
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید باهنر6
شهید باهنر6
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید باهنر5
شهید باهنر5
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید باهنر11
شهید باهنر11
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید باهنر 9
شهید باهنر 9
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید باهنر 8
شهید باهنر 8
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید باهنر 7
شهید باهنر 7
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید باهنر 2
شهید باهنر 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید باهنر 1
شهید باهنر 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید اسفندیاری
شهید اسفندیاری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهید اژدری مفرنقاه
شهید اژدری مفرنقاه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شهداء رستم آباد
شهداء رستم آباد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
مدرسه شمیم دانش
شمیم دانش
نامشخص - دبستان خراسان شمالی فاروج
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر فاروج را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر فاروج انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر فاروج ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر فاروج را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.