سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر آباده طشک

مدرسه هفتم تیر
هفتم تیر
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه وقار
وقار
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه نور دانش
نور دانش
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه مسلم
مسلم
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه علم و ادب
علم و ادب
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه عصمتیه
عصمتیه
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه ظفر
ظفر
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شهید قرنی
شهید قرنی
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شهید ضیغمی
شهید ضیغمی
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شهید صدر
شهید صدر
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شهید رضا حمیدی
شهید رضا حمیدی
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شهید بیگی
شهید بیگی
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شهید ببر از کرمی
شهید ببر از کرمی
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شهید غلامرضا نگهداری
شهید غلامرضا نگهداری
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شهید سید احمد موسوی
شهید سید احمد موسوی
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شهید افسر 1
شهید افسر 1
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شهدای چاه سوارآغا1
شهدای چاه سوارآغا1
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه شکوفه های انقلاب
شکوفه های انقلاب
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه دهقان
دهقان
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه دکترحسابی 1
دکترحسابی 1
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه حضرت سکینه (س)
حضرت سکینه (س)
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه تقوا
تقوا
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه پروین اعتصامی 2
پروین اعتصامی 2
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه برزگران
برزگران
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه امام مهدی (عج) 2
امام مهدی (عج) 2
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه امام مهدی (عج)
امام مهدی (عج)
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان فارس آباده طشک
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس نی ریز
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه محبین زهرا
محبین زهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه صدیقه طاهره (س)
صدیقه طاهره (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه شهدای دهمورد
شهدای دهمورد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه راهیان دانش
راهیان دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
مدرسه حضرت خدیجه (س)
حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس آباده طشک
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر آباده طشک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر آباده طشک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر آباده طشک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر آباده طشک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.