دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده پاسداران

تور مجازی مدرسه سما ۴مدرسه سما ۴
سما ۴
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه سما 4مدرسه سما 4
سما 4
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه سما 4مدرسه سما 4
سما 4
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه سما 6مدرسه سما 6
سما 6
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
تور مجازی مدرسه سما 6مدرسه سما 6
سما 6
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه نامی
نامی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه ماه و مهتاب
ماه و مهتاب
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه فجر ایران
فجر ایران
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه گلهای پویا
گلهای پویا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 4
مدرسه توحید 1
توحید 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه مولوی 1
مولوی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه شهید علیپور 1
شهید علیپور 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه فردوس 1
فردوس 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه عباس وزان 1
عباس وزان 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه توحید 1
توحید 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه اولیا 1
اولیا 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه فجر ایران
فجر ایران
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه نیکی
نیکی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه ماه و مهتاب
ماه و مهتاب
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه نامی
نامی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه همیشه بهار
همیشه بهار
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه حورا
حورا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه درخت دانش
درخت دانش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه صبا
صبا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه تلاش
تلاش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه ایرانمهر
ایرانمهر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه شهاب دانش
شهاب دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه شهاب دانش
شهاب دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه ثامن الائمه
ثامن الائمه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه ندای سلام
ندای سلام
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه شهاب دانش
شهاب دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه درخت دانش
درخت دانش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه صلحا
صلحا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه احسان
احسان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 4
مدرسه فرهیختگان
فرهیختگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه صالحات
صالحات
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه تلاش
تلاش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه کیوان
کیوان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه فاتح
فاتح
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه فرهیختگان
فرهیختگان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه گسترش
گسترش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه محسن
محسن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 4
مدرسه توحید 1
توحید 1
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه پویا
پویا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه توحید
توحید
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه رضوان
رضوان
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه شهدای پاسداران
شهدای پاسداران
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه اولیا
اولیا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه فردوسی
فردوسی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه صالحات
صالحات
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه حورا
حورا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه فرهیختگان
فرهیختگان
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه وزرا
وزرا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه صبا
صبا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه تلاش
تلاش
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه فرهیختگان
فرهیختگان
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه فرهیخته
فرهیخته
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه صلحا
صلحا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه احسان
احسان
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
مدرسه شهاب دانش
شهاب دانش
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 4
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده پاسداران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده پاسداران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده پاسداران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده پاسداران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.