جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر اسکو اسکو

مدرسه زينب كبري
زينب كبري
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه سعی
سعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهید شجاعی
شهید شجاعی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه ياسر
ياسر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه هدف برتر
هدف برتر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه هاتف
هاتف
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نیماگران
نیماگران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نوری وند
نوری وند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نور امهر
نور امهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نور الهادی
نور الهادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نواختران
نواختران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نوابغ سهند
نوابغ سهند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نرجس خاتون 2
نرجس خاتون 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نرجس خاتون 1
نرجس خاتون 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نجات الهي
نجات الهي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه نازنين سهند
نازنين سهند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه ميلاد 2
ميلاد 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه ميلاد 1
ميلاد 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه مهندس ادهمی 2
مهندس ادهمی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه مهندس ادهمی 1
مهندس ادهمی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه مهدی
مهدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه منصوره
منصوره
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه مكتب نو
مكتب نو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه معلم 2
معلم 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه معلم 1
معلم 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه معراج مهر
معراج مهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه مشتاق علم
مشتاق علم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه مدني 1
مدني 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه مدنی 2
مدنی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه گنجینه سعادت
گنجینه سعادت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه گنج سعادت
گنج سعادت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه گل طاها 1
گل طاها 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه کوشش اسکو
کوشش اسکو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه فرتاش 2
فرتاش 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه فرتاش 1
فرتاش 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه فراز دانش
فراز دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه علی اصغر
علی اصغر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه علامه جعفري
علامه جعفري
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه علافی اسکویی
علافی اسکویی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه طه
طه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه طنين مهر
طنين مهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه صحتي
صحتي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه صائب 2
صائب 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه صائب 1
صائب 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه صائب
صائب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه صالحان
صالحان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهيد منبري
شهيد منبري
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهيد فيضي
شهيد فيضي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهيد فتحي
شهيد فتحي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهيد جواني
شهيد جواني
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهيد مفتح
شهيد مفتح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهيد فهميده
شهيد فهميده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهيد دستغيب
شهيد دستغيب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهيد خاقاني
شهيد خاقاني
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهيد چمران
شهيد چمران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهيد باكري
شهيد باكري
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهيد آويني
شهيد آويني
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهید منتظر
شهید منتظر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهید شهریاری
شهید شهریاری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهید رفیعی
شهید رفیعی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهید خلیلی
شهید خلیلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اسکو
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر اسکو اسکو را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر اسکو اسکو انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر اسکو اسکو ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر اسکو اسکو را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.