چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر ادیمی

مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
مختلط - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه هامون
هامون
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه نیمروز
نیمروز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه نبی اكرم
نبی اكرم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه میرزا کوچک خان
میرزا کوچک خان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه موسی صدر
موسی صدر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه كوثر
كوثر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه قمر بنی هاشم (ع)
قمر بنی هاشم (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه قائم مقام
قائم مقام
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه فاطمیه فتح الله
فاطمیه فتح الله
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه عدالت بزی علیا
عدالت بزی علیا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه طاهره (س)
طاهره (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهیدان پیغان
شهیدان پیغان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید نعمت الله پیغان
شهید نعمت الله پیغان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید میر دشتی
شهید میر دشتی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید میر حسینی
شهید میر حسینی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید مطهری شیله باد
شهید مطهری شیله باد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید مسلم لگزائی
شهید مسلم لگزائی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید مسعود اربابی
شهید مسعود اربابی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید مرضیه عذباشی
شهید مرضیه عذباشی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید محبعلی ژیانی
شهید محبعلی ژیانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید کهخایی شندک
شهید کهخایی شندک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید قائمی
شهید قائمی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید عباسعلی سندگل
شهید عباسعلی سندگل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید دلارامی
شهید دلارامی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید خواجه داد
شهید خواجه داد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید خانجان پادار
شهید خانجان پادار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید بخارائی
شهید بخارائی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شهدای تاسوكی
شهدای تاسوكی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شقایق
شقایق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه شادروان سیده بتول زیرک
شادروان سیده بتول زیرک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه سید الشهداء
سید الشهداء
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه سجاد
سجاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه ذوالفقار
ذوالفقار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه خاتم
خاتم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه حضرت ام البنین (س)
حضرت ام البنین (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه حاج غلامحیدر سنچولی
حاج غلامحیدر سنچولی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان پشت آب (نیمروز)
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر ادیمی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر ادیمی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر ادیمی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر ادیمی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.