چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه

مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه هنرمند
هنرمند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه شهید امرالهی
شهید امرالهی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه شهید ملک لو
شهید ملک لو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه شهدای جهاد
شهدای جهاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه شهید گلدوست
شهید گلدوست
پسرانه - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه محدثه
محدثه
دخترانه - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه رسالت
رسالت
پسرانه - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
پسرانه - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه طلوع آزادی
طلوع آزادی
پسرانه - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
پسرانه - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید اندرزگو 2
شهید اندرزگو 2
پسرانه - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید حق بین
شهید حق بین
پسرانه - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه عطیه
عطیه
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه طوبی
طوبی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید هاشمی نژاد 1
شهید هاشمی نژاد 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید مدرس 2
شهید مدرس 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید مدرس 1
شهید مدرس 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید محمد داروغه حسینی
شهید محمد داروغه حسینی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید قاضی طباطبائی
شهید قاضی طباطبائی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید علی احمدلو
شهید علی احمدلو
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید دفتری
شهید دفتری
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید آیت اله سعیدی
شهید آیت اله سعیدی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید اندرزگو 1
شهید اندرزگو 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهید احمدی روشن
شهید احمدی روشن
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهدای مرصاد
شهدای مرصاد
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهدای شهرک کامکار
شهدای شهرک کامکار
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهدای پانزده خرداد
شهدای پانزده خرداد
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهدای احد
شهدای احد
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهدا قمرود
شهدا قمرود
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه سید مرتضی میرآباد
سید مرتضی میرآباد
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه سهیلی منش
سهیلی منش
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه سلطنت لسانی 2
سلطنت لسانی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه سلطنت لسانی 1
سلطنت لسانی 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه سروش آزادی 2
سروش آزادی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه سروش آزادی
سروش آزادی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه رشدیه
رشدیه
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه دوازده بهمن
دوازده بهمن
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه خورشید
خورشید
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه حضرت علی اکبر (ع)
حضرت علی اکبر (ع)
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه حضرت علی اصغر (ع)
حضرت علی اصغر (ع)
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه حاجیه خانم بیهان شیرازی
حاجیه خانم بیهان شیرازی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه حاج محمد لسانی
حاج محمد لسانی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه حاج محمد ضاد
حاج محمد ضاد
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه حاج فداحسین فخارقمی 2
حاج فداحسین فخارقمی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه حاج فداحسین فخارقمی 1
حاج فداحسین فخارقمی 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه حاج حسین مختاری 2
حاج حسین مختاری 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه حاج حسین مختاری 1
حاج حسین مختاری 1
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه ثاراله
ثاراله
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه تقوی 2
تقوی 2
نامشخص - دبستان قم ناحیه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قم شهر قم ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.