سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان شهر سلطانیه

مدرسه کاردانش رازی
کاردانش رازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان سلطانیه
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان سلطانیه
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهید جواد سلیمی
شهید جواد سلیمی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهید بهاء الدین موسی لو
شهید بهاء الدین موسی لو
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهید آیت
شهید آیت
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه سودی و مالکی
سودی و مالکی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه سودی مالکی 2
سودی مالکی 2
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه خدابنده
خدابنده
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه پیامبراعظم (ص)
پیامبراعظم (ص)
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه پیام 2
پیام 2
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه پیام 1
پیام 1
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه بینش 2
بینش 2
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه بینش
بینش
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه ادیب قره بلاغ
ادیب قره بلاغ
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه ابو مسلم خراسانی
ابو مسلم خراسانی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه وصال
وصال
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه گلپایگانی
گلپایگانی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه کمال الملک
کمال الملک
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه قوچانی
قوچانی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه قایم (عج)
قایم (عج)
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه عنصری
عنصری
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهید علی نجفی
شهید علی نجفی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهید علی دوستی
شهید علی دوستی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان زنجان سلطانیه
مدرسه شهدا
شهدا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان سلطانیه
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان سلطانیه
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان سلطانیه
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان سلطانیه
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان سلطانیه
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان سلطانیه
مدرسه حکیم
حکیم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان سلطانیه
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان سلطانیه
مدرسه شرف
شرف
دخترانه - دوره اول متوسطه زنجان سلطانیه
مدرسه دانش
دانش
پسرانه - دوره اول متوسطه زنجان سلطانیه
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دوره اول متوسطه زنجان سلطانیه
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره اول متوسطه زنجان سلطانیه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان شهر سلطانیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان شهر سلطانیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان شهر سلطانیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان شهر سلطانیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.