سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر تازه کند

مدرسه کاردانش حضرت گلثوم تازه کند
کاردانش حضرت گلثوم تازه کند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل انگوت
مدرسه کاردانش حضرت معصومه (س) زیوه
کاردانش حضرت معصومه (س) زیوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل انگوت
مدرسه کاردانش امیرکبیر قره آغاج انگوت
کاردانش امیرکبیر قره آغاج انگوت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل انگوت
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل انگوت
مدرسه شیخ بهائی
شیخ بهائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل انگوت
مدرسه پیک جدا
پیک جدا
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه پیروزقباله
پیروزقباله
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه پرتویلسوئی
پرتویلسوئی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه بدرتوسانلو
بدرتوسانلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه باقرالعلوم هلان
باقرالعلوم هلان
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه آیت اله خامنه ای
آیت اله خامنه ای
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه آیت اله آشتیانی دامداباجا
آیت اله آشتیانی دامداباجا
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه آیت ا... قاضی محمد تقی کندی
آیت ا... قاضی محمد تقی کندی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه آخوند خراسانی میکائیل دره سی
آخوند خراسانی میکائیل دره سی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه احد قلنج خانلو
احد قلنج خانلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه ابوریحان بیرونی درگاهلو
ابوریحان بیرونی درگاهلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه 7 تیر قطارعلیا
7 تیر قطارعلیا
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه 22 بهمن تازه کند
22 بهمن تازه کند
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه هادی قاسم کندی
هادی قاسم کندی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه وحی ارزنق
وحی ارزنق
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه واعظدمیش دره سی سفلی
واعظدمیش دره سی سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه نماز اوچبلاغ
نماز اوچبلاغ
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه میرزا کوچک خان جنگلی قلی اوغلی
میرزا کوچک خان جنگلی قلی اوغلی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه معلم منصورلو
معلم منصورلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه محمد باقرچنار
محمد باقرچنار
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه مجتمع حافظ انگوت
مجتمع حافظ انگوت
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه لواسانی زیوه
لواسانی زیوه
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه کلینی کورامالو
کلینی کورامالو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه قدرولی بیگلو
قدرولی بیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه فیض خانمحمد
فیض خانمحمد
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه فضیلت گرمی انگوت
فضیلت گرمی انگوت
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه فجرنریمان کندی
فجرنریمان کندی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه غدیررخم لکوان
غدیررخم لکوان
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه علامه امینی گونی کندی
علامه امینی گونی کندی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه عدالت قره خان بیگلو
عدالت قره خان بیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه عبدالرحمن ابن عقیل هدیلو
عبدالرحمن ابن عقیل هدیلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه صائب قره آغاج
صائب قره آغاج
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه صادقیه قوزلوصلوات
صادقیه قوزلوصلوات
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید یعقوب جهاندیده دمولا
شهید یعقوب جهاندیده دمولا
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید یادگاری زاویه سنگ
شهید یادگاری زاویه سنگ
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید همت کامکارکچی سفلی
شهید همت کامکارکچی سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید ولیزاده شهبازلو
شهید ولیزاده شهبازلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید ولی قدرتی گلین بلاغی
شهید ولی قدرتی گلین بلاغی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید وظیفه نفت لو
شهید وظیفه نفت لو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید مهدیزاده لکرآبادجدید
شهید مهدیزاده لکرآبادجدید
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید منتظری الله یارلو
شهید منتظری الله یارلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید مطهری آقامحمدبیگلو
شهید مطهری آقامحمدبیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید مرحمت خدایی کدخدالو
شهید مرحمت خدایی کدخدالو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید مدنی سروآغاجی
شهید مدنی سروآغاجی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید محمودی باغشلو
شهید محمودی باغشلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید محمدی شعبان لو
شهید محمدی شعبان لو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید محمدعطائی حاجی احمدکندی
شهید محمدعطائی حاجی احمدکندی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید کریم محمودی تولان
شهید کریم محمودی تولان
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید قدمعلی علیزاده اروجعلیلو
شهید قدمعلی علیزاده اروجعلیلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید فلسفی لاچین دره سی
شهید فلسفی لاچین دره سی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید فروزنده جمیلو
شهید فروزنده جمیلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید فرض اله اعلایی بداغلو
شهید فرض اله اعلایی بداغلو
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید فرامرزمرادی عمارت
شهید فرامرزمرادی عمارت
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید فتح جداقشلاقی
شهید فتح جداقشلاقی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید غفاری مارللوی جعفرقلی
شهید غفاری مارللوی جعفرقلی
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
مدرسه شهید علیزاده ملالار
شهید علیزاده ملالار
نامشخص - دبستان اردبیل انگوت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر تازه کند را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر تازه کند انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر تازه کند ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر تازه کند را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.