جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر نی ریز

مدرسه نوید
نوید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس نی ریز
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه مهر دانش
مهر دانش
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه گلهای بهشت
گلهای بهشت
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه كمیل
كمیل
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه فرهمندی
فرهمندی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه فرشته های انقلاب
فرشته های انقلاب
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه فاطمه طباطبائی 1
فاطمه طباطبائی 1
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهیده صفا حقیقی
شهیده صفا حقیقی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید نظری
شهید نظری
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید نجف عسکری
شهید نجف عسکری
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید محمد علی طاهری
شهید محمد علی طاهری
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید فیروز قره چاهی
شهید فیروز قره چاهی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید دلداری
شهید دلداری
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید حسین استقبالی
شهید حسین استقبالی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید چمران 1
شهید چمران 1
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید تیر انداز
شهید تیر انداز
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید بذر افشان
شهید بذر افشان
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهیداكبری 2
شهیداكبری 2
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید اكبری 1
شهید اكبری 1
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید اکتسابی
شهید اکتسابی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید اشرف نیا
شهید اشرف نیا
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید ابراهیم کشاورز
شهید ابراهیم کشاورز
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید فرج اله یار احمدی
شهید فرج اله یار احمدی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید حسین اندرز
شهید حسین اندرز
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید مسروری 1
شهید مسروری 1
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید محمود طاهری
شهید محمود طاهری
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید شکوهی
شهید شکوهی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید زاهدی 1
شهید زاهدی 1
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید آیت
شهید آیت
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید منصوری
شهید منصوری
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید غلامرضا امینی
شهید غلامرضا امینی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید سید مهدی قاری نیا
شهید سید مهدی قاری نیا
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهید احسانی
شهید احسانی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهدای شهرک امام رضا (ع)
شهدای شهرک امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهدای مشکان
شهدای مشکان
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهدای شهرک امام رضا (ع) 2
شهدای شهرک امام رضا (ع) 2
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شهاب نی ریزی
شهاب نی ریزی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه شعرای شهید چاه شور
شعرای شهید چاه شور
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه سید جمالدین اسد آبادی
سید جمالدین اسد آبادی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه سمیه 1
سمیه 1
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه سحاب نی ریزی
سحاب نی ریزی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه سایه مهر
سایه مهر
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه رقیه بنت الحسین 1
رقیه بنت الحسین 1
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه دهم فروردین
دهم فروردین
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه حریت
حریت
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه ثامن الائمه (ع)
ثامن الائمه (ع)
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه پیام آزادی
پیام آزادی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه بیست دو بهمن
بیست دو بهمن
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه بشارت
بشارت
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه آیت الله غفاری
آیت الله غفاری
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه آزرم
آزرم
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان فارس نی ریز
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر نی ریز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر نی ریز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر نی ریز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر نی ریز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.