دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر فاریاب

مدرسه کاردانش فاطمیه
کاردانش فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان فاریاب
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید شیرمحمد بامری پشموکی
شهید شیرمحمد بامری پشموکی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید سلیمی
شهید سلیمی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید حسین میرزاده
شهید حسین میرزاده
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید حسین شکوهی باغملی
شهید حسین شکوهی باغملی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید حسن بلوچ مسافری
شهید حسن بلوچ مسافری
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید حبیب الله نظری
شهید حبیب الله نظری
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید حاجی لطفی مهروئیه
شهید حاجی لطفی مهروئیه
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید چراغ بلادر
شهید چراغ بلادر
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید جلالی
شهید جلالی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید بهمن حیدری
شهید بهمن حیدری
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید باهنر موردان
شهید باهنر موردان
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید اولیائی 2
شهید اولیائی 2
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید اکبر لطفی حیدرآباد
شهید اکبر لطفی حیدرآباد
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید اسحق تاجیك
شهید اسحق تاجیك
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید اخلاصی
شهید اخلاصی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهدای فاریاب
شهدای فاریاب
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهدای دره شور
شهدای دره شور
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شریعتی
شریعتی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه حمزه
حمزه
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه حسن تاجیک
حسن تاجیک
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه حافظ ساردوئیه
حافظ ساردوئیه
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه چمران سبزان
چمران سبزان
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه توحید چاه نارنج
توحید چاه نارنج
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه پناهنده
پناهنده
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه بیست و دوبهمن
بیست و دوبهمن
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه بهشتی هوربالا
بهشتی هوربالا
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه بهشتی پاگدار
بهشتی پاگدار
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه بوعلی آدوری
بوعلی آدوری
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه برادران شهید تاجیك شیر
برادران شهید تاجیك شیر
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه آزاده حسن تاجیک شیر
آزاده حسن تاجیک شیر
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه اولیایی
اولیایی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه امام مهدی
امام مهدی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه امام حسین (ع) کلمرز
امام حسین (ع) کلمرز
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه اشرفی
اشرفی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه اسحق تاجیک
اسحق تاجیک
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه اخلاصی
اخلاصی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه مهدی شکوهی
مهدی شکوهی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه مرادی
مرادی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه مدنی
مدنی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه علی تاجیک
علی تاجیک
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه علی بن ابیطالب چاه عبدل
علی بن ابیطالب چاه عبدل
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه عزیزی
عزیزی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه طاها
طاها
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه طالقانی چاه زیارت
طالقانی چاه زیارت
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید محمد حیدری
شهید محمد حیدری
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید محمد تاجیک صفا
شهید محمد تاجیک صفا
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید کریمی پور
شهید کریمی پور
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید کرامت شکوهی
شهید کرامت شکوهی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
مدرسه شهید فاتحی پور
شهید فاتحی پور
نامشخص - دبستان کرمان فاریاب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر فاریاب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر فاریاب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر فاریاب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر فاریاب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.