یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر امیدیه

مدرسه فنی و حرفه ای شهید آوینی
فنی و حرفه ای شهید آوینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان امیدیه
مدرسه شهید منوچهر یوسفی
شهید منوچهر یوسفی
دخترانه - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید رحیمی
شهید رحیمی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید تمیمی
شهید تمیمی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه 22  بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه نیلوفرانه
نیلوفرانه
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه نیکان امیدیه
نیکان امیدیه
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه نورامیدش
نورامیدش
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه نورالهدی
نورالهدی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه مهر تابان
مهر تابان
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه کاشف الغطاء
کاشف الغطاء
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه قیس بن سعد
قیس بن سعد
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه فضل
فضل
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه علی بن مهزیار
علی بن مهزیار
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه صدیقه
صدیقه
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد ياوري
شهيد ياوري
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد قنواتي
شهيد قنواتي
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد عليرضا بهميي
شهيد عليرضا بهميي
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد علي قنواتي
شهيد علي قنواتي
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد صباح محسني
شهيد صباح محسني
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد شهرويي
شهيد شهرويي
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد رحيمي
شهيد رحيمي
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد دکتر مفتح
شهيد دکتر مفتح
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد جهان آرا
شهيد جهان آرا
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد تميمي
شهيد تميمي
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد آلبو غبيش
شهيد آلبو غبيش
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد آلبو شوکه
شهيد آلبو شوکه
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد اميري مقدم
شهيد اميري مقدم
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد الماسي
شهيد الماسي
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد اشرفي اصفهاني
شهيد اشرفي اصفهاني
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهيد اسدي
شهيد اسدي
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهیدان بهمئی - شهرویی
شهیدان بهمئی - شهرویی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید مهرجو
شهید مهرجو
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید موسوی 1
شهید موسوی 1
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید مندنی زاده
شهید مندنی زاده
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید محمد باقر صدر
شهید محمد باقر صدر
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید محمد  کرمی
شهید محمد کرمی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید قنواتی
شهید قنواتی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید فضل اله نوری
شهید فضل اله نوری
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید علییاری
شهید علییاری
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید علی حسین قنواتی
شهید علی حسین قنواتی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید علم الهدی
شهید علم الهدی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید عبدی پور
شهید عبدی پور
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید دهدشتی
شهید دهدشتی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید دقایقی
شهید دقایقی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید دروار نژادیان
شهید دروار نژادیان
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید آرمند
شهید آرمند
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید انوشه
شهید انوشه
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهید اسماعیل یوسفی
شهید اسماعیل یوسفی
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
مدرسه شهریار امیدیه
شهریار امیدیه
نامشخص - دبستان خوزستان امیدیه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر امیدیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر امیدیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر امیدیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر امیدیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.