جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر سقز

مدرسه کاردانش صدرا
کاردانش صدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه کاردانش شهید مهدی آبشار
کاردانش شهید مهدی آبشار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه کاردانش راه فردا
کاردانش راه فردا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه کاردانش خدیجه کبری
کاردانش خدیجه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه کاردانش آزادی خواهران
کاردانش آزادی خواهران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سقز
مدرسه حرفه ای علم و صنعت
حرفه ای علم و صنعت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سقز
مدرسه کشاورزی وحدت
کشاورزی وحدت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سقز
مدرسه فنی شهید بید هندی
فنی شهید بید هندی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سقز
مدرسه فنی راه فردا
فنی راه فردا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سقز
مدرسه فنی آزادگان
فنی آزادگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سقز
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سقز
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سقز
مدرسه حرفه ای خاتم الانبیاء
حرفه ای خاتم الانبیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سقز
مدرسه حرفه ای راه فردا
حرفه ای راه فردا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سقز
مدرسه حرفه ای خدیجه کبری
حرفه ای خدیجه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سقز
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سقز
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه نساء
نساء
دخترانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه مولوی کرد
مولوی کرد
دخترانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه لاله های انقلاب 2
لاله های انقلاب 2
دخترانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید فهمیده 1
شهید فهمیده 1
دخترانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه تازه آباد
تازه آباد
دخترانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه بهاران
بهاران
دخترانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه امیرالمؤمنین (ع)
امیرالمؤمنین (ع)
دخترانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه لاله های انقلاب 1
لاله های انقلاب 1
دخترانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه شادروان عبدالرحمان اباذری
شادروان عبدالرحمان اباذری
دخترانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه ارشاد 1
ارشاد 1
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه ارشاد 2
ارشاد 2
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه امیرالمؤمنین (ع)
امیرالمؤمنین (ع)
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه بوعلی 1
بوعلی 1
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه بوعلی 2
بوعلی 2
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه بهاران
بهاران
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه تازه آباد
تازه آباد
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه رازی 1
رازی 1
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه رازی 2
رازی 2
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه شادروان عبدالرحمان اباذری
شادروان عبدالرحمان اباذری
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید فهمیده 1
شهید فهمیده 1
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه فردوسی
فردوسی
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه لاله های انقلاب 1
لاله های انقلاب 1
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه لاله های انقلاب 2
لاله های انقلاب 2
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه شهید ترکمان 2
شهید ترکمان 2
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه رسالت 2
رسالت 2
پسرانه - دبستان کردستان سقز
مدرسه یازیبلاغی سرا
یازیبلاغی سرا
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه هیجانان
هیجانان
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه هنگه چینه
هنگه چینه
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه هفت تیر 2
هفت تیر 2
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه هفت تیر 1
هفت تیر 1
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه هبکی
هبکی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه وزمله
وزمله
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه وحدت 2
وحدت 2
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه وحدت 1
وحدت 1
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه نوبهار
نوبهار
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه میک
میک
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه میرگه نقشینه
میرگه نقشینه
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه میرده
میرده
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه میتو
میتو
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه مولوی کرد روستای باغلوجه
مولوی کرد روستای باغلوجه
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه ملقرنی
ملقرنی
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه مزره
مزره
نامشخص - دبستان کردستان سقز
مدرسه مردوخ 2
مردوخ 2
نامشخص - دبستان کردستان سقز
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر سقز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر سقز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر سقز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر سقز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.