چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان ایلام شهر آبدانان

مدرسه کاردانش رضوان
کاردانش رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام آبدانان
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام آبدانان
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه طاهره (س)
طاهره (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه شهید خیزران باقری
شهید خیزران باقری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام آبدانان
مدرسه شیخ اسداله غضنفری
شیخ اسداله غضنفری
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه شکوفه های انقلاب
شکوفه های انقلاب
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه زاگرس
زاگرس
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه خیبر
خیبر
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه حدیث
حدیث
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه حامی
حامی
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه جلال آل احمد
جلال آل احمد
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه پیام
پیام
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه بنیاد 15خرداد
بنیاد 15خرداد
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه بعثت آبطاف سفلی
بعثت آبطاف سفلی
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه بدر سرابنقل
بدر سرابنقل
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه اسوه
اسوه
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه اسد آبادی
اسد آبادی
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه ابراهیم پور رشنو
ابراهیم پور رشنو
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه نسیم آبدانان
نسیم آبدانان
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه نساء
نساء
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه شهید یداله محمدی
شهید یداله محمدی
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه فتـح
فتـح
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه فاطمه
فاطمه
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه عشایری شمس
عشایری شمس
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
مدرسه عبادت
عبادت
نامشخص - دبستان ایلام آبدانان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان ایلام شهر آبدانان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان ایلام شهر آبدانان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان ایلام شهر آبدانان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان ایلام شهر آبدانان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.