دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر قلعه گنج

مدرسه حبیب ابن مظاهر
حبیب ابن مظاهر
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه حافظ گاو بنان علیا
حافظ گاو بنان علیا
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه حاج علی سالارمحمودی
حاج علی سالارمحمودی
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه جهان آراء نیزن
جهان آراء نیزن
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه جوادالائمه چاه گمشاد
جوادالائمه چاه گمشاد
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه جماران
جماران
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه جانبازگلو
جانبازگلو
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه ثامن الائمه توریگ سولان
ثامن الائمه توریگ سولان
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه ثارالله مندوستی
ثارالله مندوستی
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه تابش
تابش
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه پویندگان تنگ مارز
پویندگان تنگ مارز
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه پنج تن کولگ
پنج تن کولگ
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه پرتو دانش
پرتو دانش
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه بیهقی راسک
بیهقی راسک
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه بیست و دوم بهمن
بیست و دوم بهمن
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه بنت الرسول پیرکرکان
بنت الرسول پیرکرکان
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه برخوردار
برخوردار
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه آیت الله صدر
آیت الله صدر
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه ایمان گاوبنان سفلی
ایمان گاوبنان سفلی
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه ایمان چاه سیاهی علیا
ایمان چاه سیاهی علیا
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه انقلاب
انقلاب
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه اندیشه چاهک
اندیشه چاهک
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه اندرز نمگاز
اندرز نمگاز
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه امینه
امینه
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه امیرالمومنین (ع) جهادآباد
امیرالمومنین (ع) جهادآباد
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه امام موسی کاظم سمسیل چار
امام موسی کاظم سمسیل چار
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه امام سجاد خروس آونگ
امام سجاد خروس آونگ
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه امام رضا (ع) تاج آباد
امام رضا (ع) تاج آباد
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه ام کلثوم تمیت پایین
ام کلثوم تمیت پایین
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه المهدی
المهدی
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه اقبال لاهوری حیدر آبادگراش
اقبال لاهوری حیدر آبادگراش
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه اسماء سورتاک
اسماء سورتاک
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه استقلال شمزان
استقلال شمزان
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه ارشاد حاجی آباد
ارشاد حاجی آباد
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه ابوذر مندوستی علیا
ابوذر مندوستی علیا
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه یادگار امام چاه رضا
یادگار امام چاه رضا
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه هفده شهریور کنارک بمبری
هفده شهریور کنارک بمبری
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه هفتاد و دوتن
هفتاد و دوتن
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه هدایت کل گرگ
هدایت کل گرگ
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه ولیعصر داوران
ولیعصر داوران
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه نعمت الله ولی زیر آباد
نعمت الله ولی زیر آباد
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه نظامی
نظامی
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه ناصرخسرو
ناصرخسرو
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه میرزا کوچک خان جنگلی جنگل سولان
میرزا کوچک خان جنگلی جنگل سولان
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه مولوی پشت سر
مولوی پشت سر
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه مقاومت اشکوتوئیه
مقاومت اشکوتوئیه
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه لقمان سه بنی
لقمان سه بنی
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه لاله های انقلاب بنگرو
لاله های انقلاب بنگرو
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه گوهرشاد
گوهرشاد
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه فردوسی درزه
فردوسی درزه
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
مدرسه فدک ریگ قبا
فدک ریگ قبا
نامشخص - دبستان کرمان قلعه گنج
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر قلعه گنج را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر قلعه گنج انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر قلعه گنج ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر قلعه گنج را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.