پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه

مدرسه کاردانش رزین
کاردانش رزین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه کاردانش مهرگان
کاردانش مهرگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه هوانوردی معراج
هوانوردی معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای باقری
شهدای باقری
پسرانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه تعاون
تعاون
دخترانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید نازپروریان شهید باهنر
شهید نازپروریان شهید باهنر
دخترانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید نازپروریان شهید رجایی
شهید نازپروریان شهید رجایی
دخترانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
پسرانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه خیبر
خیبر
پسرانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید محمد جهان آرا
شهید محمد جهان آرا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید فرامرز محمدی
شهید فرامرز محمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید عطااله صادقی
شهید عطااله صادقی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید صادق چراغی
شهید صادق چراغی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید حسین نامداری
شهید حسین نامداری
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید حسن باتمانی
شهید حسن باتمانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید حاج همت
شهید حاج همت
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید بهروز فرشادفر شهید رجایی
شهید بهروز فرشادفر شهید رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید بهروز فرشادفر شهید باهنر
شهید بهروز فرشادفر شهید باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید اسفندیار علیزاده
شهید اسفندیار علیزاده
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید اسدی
شهید اسدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید یزدان بختیاری شهید رجایی
شهید یزدان بختیاری شهید رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید یارمرادی شهید باهنر
شهید یارمرادی شهید باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید مهدی مکفایی شهید رجایی
شهید مهدی مکفایی شهید رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید محمد صالح شهیم باهنر
شهید محمد صالح شهیم باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید محمد صادق هاشمی نیا
شهید محمد صادق هاشمی نیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید علی بابا تیموری
شهید علی بابا تیموری
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید علی اکبرشیرودی
شهید علی اکبرشیرودی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید رسول سلیمانی رجایی
شهید رسول سلیمانی رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید رسول سلیمانی
شهید رسول سلیمانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید داورزاده
شهید داورزاده
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید حکمت اله ابراهیمی
شهید حکمت اله ابراهیمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای هفتم تیر رجایی
شهدای هفتم تیر رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای مرزبانی
شهدای مرزبانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای گروران
شهدای گروران
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای کولانی
شهدای کولانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای کمشور
شهدای کمشور
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای کالیان وسطی
شهدای کالیان وسطی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای کالیان علیا
شهدای کالیان علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای طاق بستان
شهدای طاق بستان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای ساز
شهدای ساز
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای زین الدین
شهدای زین الدین
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای رازیان
شهدای رازیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای دیزگران
شهدای دیزگران
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای دو لتیار
شهدای دو لتیار
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای در آب
شهدای در آب
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای خانه خدا
شهدای خانه خدا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای چوبتاشان
شهدای چوبتاشان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای چقاماران
شهدای چقاماران
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای جلیلی
شهدای جلیلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای جبار آباد علیا
شهدای جبار آباد علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای توللی
شهدای توللی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای پروین زاد
شهدای پروین زاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای پایروند
شهدای پایروند
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای پاشانیا رجایی
شهدای پاشانیا رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدای بهرام آباد
شهدای بهرام آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شناختی مهرگان
شناختی مهرگان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شکوه
شکوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شکوفه های دانش
شکوفه های دانش
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شقایق
شقایق
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شفقت
شفقت
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شفق
شفق
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شرافت
شرافت
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.