پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر قائم شهر

مدرسه کاردانش پیام آوران
کاردانش پیام آوران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه کاردانش نیره زمردیان
کاردانش نیره زمردیان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه کاردانش شیخ بهایی
کاردانش شیخ بهایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه کاردانش شهید فتح اله ذکریائی
کاردانش شهید فتح اله ذکریائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه کاردانش موحدین
کاردانش موحدین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه کاردانش تقوا
کاردانش تقوا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران قائم شهر
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران قائم شهر
مدرسه حرفه ای فن آوران
حرفه ای فن آوران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران قائم شهر
مدرسه سما
سما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران قائم شهر
مدرسه حرفه ای تقوی
حرفه ای تقوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران قائم شهر
مدرسه حرفه ای اسوه 2
حرفه ای اسوه 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران قائم شهر
مدرسه حاج ناصر مهدوی
حاج ناصر مهدوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران قائم شهر
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران قائم شهر
مدرسه حرفه ای اسوه
حرفه ای اسوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران قائم شهر
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه مهر
مهر
دخترانه - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید محمد بلبلی قراخیل
شهید محمد بلبلی قراخیل
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید متولی دیوکلا
شهید متولی دیوکلا
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید کدخدازاده شهرک سپاه
شهید کدخدازاده شهرک سپاه
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید علی ولی پور افراکتی
شهید علی ولی پور افراکتی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید علی رحیمی
شهید علی رحیمی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید عبدالکریم ذاکری
شهید عبدالکریم ذاکری
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید صالحی ابجر
شهید صالحی ابجر
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید سید جواد محسنی
شهید سید جواد محسنی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید رمضانی
شهید رمضانی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید خوشبین
شهید خوشبین
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید خنکدار
شهید خنکدار
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید حمیدرضا مرادی پائین جاده
شهید حمیدرضا مرادی پائین جاده
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید حسین عبداله پور
شهید حسین عبداله پور
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید حاج جعفر شیرسوار
شهید حاج جعفر شیرسوار
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید جوادی
شهید جوادی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید باكری
شهید باكری
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید آیت اله بهشتی صنم حاجیکلا
شهید آیت اله بهشتی صنم حاجیکلا
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید اسلامی
شهید اسلامی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید ارسلان حق پرست
شهید ارسلان حق پرست
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهید احمدپور
شهید احمدپور
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهدای قادیکلابزرگ
شهدای قادیکلابزرگ
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهدای سیدمحله
شهدای سیدمحله
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهدای خطیرکلا
شهدای خطیرکلا
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شهداء افراتخت
شهداء افراتخت
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شکوفه های انقلاب
شکوفه های انقلاب
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شریعت
شریعت
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شرافت آهنگرکلا
شرافت آهنگرکلا
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه شادروان ابراهیم محمودی
شادروان ابراهیم محمودی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه سید جمال الدین اسدآباد هردرود
سید جمال الدین اسدآباد هردرود
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه سیامک اسماعیلی
سیامک اسماعیلی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه سوره
سوره
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه سما 2
سما 2
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه سرای دانش
سرای دانش
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه ساجده
ساجده
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه زهرا عموئی
زهرا عموئی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه زائرین امام رضا (ع)
زائرین امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه رضویه
رضویه
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه رسول اکرم جوجاده
رسول اکرم جوجاده
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه دكتر علی محمدی
دكتر علی محمدی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه دكتر شهریاری
دكتر شهریاری
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه دانشمند
دانشمند
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه خوارزمی 2
خوارزمی 2
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دبستان مازندران قائم شهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر قائم شهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر قائم شهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر قائم شهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر قائم شهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.