سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر اشنویه

مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه ولایت دوآب
ولایت دوآب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه وحی کانی سرخ
وحی کانی سرخ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه وحدت بیطریان
وحدت بیطریان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه نواب صفوی گردکاشان
نواب صفوی گردکاشان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه نظیر اسکندری پولیه
نظیر اسکندری پولیه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه میثم آلکاباد
میثم آلکاباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه مهر نالوس
مهر نالوس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه مهاجرین کورش آباد
مهاجرین کورش آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه موحد قلاتیان
موحد قلاتیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه ممدان
ممدان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه ملا احمد ذوالفقاری درود
ملا احمد ذوالفقاری درود
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه ملا احمد احمدی چپر‌آباد
ملا احمد احمدی چپر‌آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه مکتب اسلام کهنه قلعه
مکتب اسلام کهنه قلعه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه معلم سرگیز
معلم سرگیز
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه معاد فجرآباد
معاد فجرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه مظفراسکندری پروانه
مظفراسکندری پروانه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه محمودزاده قزن آباد
محمودزاده قزن آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه محمدامین بلدی
محمدامین بلدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه قاضی طباطبایی ملاعیسی
قاضی طباطبایی ملاعیسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه فرهنگیان خیّر
فرهنگیان خیّر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه فجرعلیان
فجرعلیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه فاروق اعظم سنگان
فاروق اعظم سنگان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه علم و دانش عین الروم
علم و دانش عین الروم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه عدل خورشت
عدل خورشت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه طریق القدس شاهوانه
طریق القدس شاهوانه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه صلاح الدین زرزاشاهین آباد
صلاح الدین زرزاشاهین آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید هاشمی نژاد میرآباد
شهید هاشمی نژاد میرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید ه ناهید فاتحی
شهید ه ناهید فاتحی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید نعمتی شیوه بیرو
شهید نعمتی شیوه بیرو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید محمد منتظری آغبلاغ
شهید محمد منتظری آغبلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید كریم رسولی
شهید كریم رسولی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید کلانتری پیروت آباد
شهید کلانتری پیروت آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید قدوسی لولکان
شهید قدوسی لولکان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید قادری باب خالدآباد
شهید قادری باب خالدآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید فهمیده بیمضرته
شهید فهمیده بیمضرته
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید فلاحی دوستک
شهید فلاحی دوستک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید فتاح زرزا
شهید فتاح زرزا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید صفائی فر
شهید صفائی فر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید سیدطه توحیدی صوفیان
شهید سیدطه توحیدی صوفیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید رجایی هق
شهید رجایی هق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید دستغیب تاژاندره
شهید دستغیب تاژاندره
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید حسن امینی
شهید حسن امینی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید باهنرخالدآباد
شهید باهنرخالدآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید بابایی گلاز
شهید بابایی گلاز
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید آیت اله مدنی چشمه گل
شهید آیت اله مدنی چشمه گل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهید احمد کشوری میرآباد
شهید احمد کشوری میرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهدای هسته ای
شهدای هسته ای
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهدای حسنویده گرجی
شهدای حسنویده گرجی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهدای بهجت
شهدای بهجت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه شهادت زمه
شهادت زمه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه سیزده آبان حسن‌ نوران
سیزده آبان حسن‌ نوران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه سهراب رخشا
سهراب رخشا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه سوم خرداد
سوم خرداد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه سنت چهل آسیاب
سنت چهل آسیاب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه سلمان حسن‌آباد
سلمان حسن‌آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه سعیده یوسفی کُرکان
سعیده یوسفی کُرکان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه سرباز شهید خالد الماسی
سرباز شهید خالد الماسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه رهبر بیژن آباد
رهبر بیژن آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
مدرسه رسالت سوجه
رسالت سوجه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی اشنویه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر اشنویه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر اشنویه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر اشنویه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر اشنویه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.