سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر تازه آباد

مدرسه کاردانش ابتکار شبانه روزی
کاردانش ابتکار شبانه روزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه شهدای دولت
شهدای دولت
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه شبنم
شبنم
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه شادی
شادی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه سید محمد طباطبائی
سید محمد طباطبائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه سید قطب آبدالخاکی
سید قطب آبدالخاکی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه سید جمال الدین
سید جمال الدین
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه سید الشهدا
سید الشهدا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه سروش دره ژاله
سروش دره ژاله
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه سجاد
سجاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه سپاه پاسداران
سپاه پاسداران
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه زاگرس
زاگرس
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه رشادت
رشادت
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه رسالت کانی رش
رسالت کانی رش
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه رزمندگان دشت لیل
رزمندگان دشت لیل
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه ربیع
ربیع
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه ذوالفقار چم زرشک
ذوالفقار چم زرشک
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه دوم خرداد
دوم خرداد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه ظفر
ظفر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه شکوفه
شکوفه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه دانا
دانا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه دالاهو پالان علیا
دالاهو پالان علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه خواجه عبداله انصاری
خواجه عبداله انصاری
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه خرم
خرم
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه خاتم
خاتم
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه حنظله
حنظله
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه حضرت عایشه (س)
حضرت عایشه (س)
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه حضرت سلیمان (ع)
حضرت سلیمان (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه حضرت داودپالان علیدوست
حضرت داودپالان علیدوست
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه حسین فهمیده نیمه کارگاری
حسین فهمیده نیمه کارگاری
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه حر شهید
حر شهید
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه جعفر طیار
جعفر طیار
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه جامی جاسوسگه
جامی جاسوسگه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه پویا اسپری
پویا اسپری
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه پروین اعتصامی تپه کبود اسپری
پروین اعتصامی تپه کبود اسپری
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه بهلول
بهلول
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه بنت الهدی قاپقلی
بنت الهدی قاپقلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه بعثت دواله
بعثت دواله
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه بسیج از كله
بسیج از كله
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه بابا یادگار پالان نرگس
بابا یادگار پالان نرگس
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه آیت الله کاشانی
آیت الله کاشانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه آیت ا... طالقانی
آیت ا... طالقانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه آیت ا... نجومی
آیت ا... نجومی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه آزادی خرمشهر هماجگه
آزادی خرمشهر هماجگه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ثلاث باباجانی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر تازه آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر تازه آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر تازه آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر تازه آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.