شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر کوار

مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه گلهای انقلاب
گلهای انقلاب
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه گلستان شادی
گلستان شادی
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه کیمیا
کیمیا
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد هاشمي
شهيد هاشمي
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد ويس
شهيد ويس
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد مطهري
شهيد مطهري
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد محمد کاظم دهقان
شهيد محمد کاظم دهقان
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد غضنفر غلامي
شهيد غضنفر غلامي
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد رجايي
شهيد رجايي
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد رباني نوروزان
شهيد رباني نوروزان
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد حقيقت ذيجرد
شهيد حقيقت ذيجرد
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد حاملي
شهيد حاملي
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد چمران
شهيد چمران
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد باهنر
شهيد باهنر
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهيد آموزگار ارباب
شهيد آموزگار ارباب
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید هوشنگ روانشاد
شهید هوشنگ روانشاد
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید نوری قنات
شهید نوری قنات
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید نعمتی 2
شهید نعمتی 2
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید نجاری 1
شهید نجاری 1
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید مسلم بن عقیل
شهید مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید محمد صفری
شهید محمد صفری
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید محمد رسول کاظمی
شهید محمد رسول کاظمی
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید کرفتی 1
شهید کرفتی 1
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید کاوسی
شهید کاوسی
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید فضل اله کرمی
شهید فضل اله کرمی
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید صادقی
شهید صادقی
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید سرانجام 1
شهید سرانجام 1
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید رمضانی دودانگ
شهید رمضانی دودانگ
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید رمضان سیاهکواری
شهید رمضان سیاهکواری
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید رحیم زاده 1
شهید رحیم زاده 1
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید دهقان لهکویه
شهید دهقان لهکویه
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید دهبود
شهید دهبود
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید جوکار 1
شهید جوکار 1
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید جاوید یوسفی
شهید جاوید یوسفی
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید جانبازی
شهید جانبازی
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید بهبود یاری قیصرا
شهید بهبود یاری قیصرا
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید بردبار
شهید بردبار
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهید اکبر آبادی 1
شهید اکبر آبادی 1
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهداي نوروزان
شهداي نوروزان
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهداي مکه
شهداي مکه
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهداي محمود آباد
شهداي محمود آباد
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهداي لبنان ده شيب
شهداي لبنان ده شيب
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهداي فرود
شهداي فرود
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهداي فتح آباد
شهداي فتح آباد
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهداي طسوج
شهداي طسوج
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهداي ذرات
شهداي ذرات
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهدای هفتم تیر
شهدای هفتم تیر
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شهدای والفجر 1
شهدای والفجر 1
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه شکوفه ها
شکوفه ها
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه ساجده
ساجده
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه ریحانه بهشتی
ریحانه بهشتی
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه دهه فجر
دهه فجر
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه دوازده بهمن 1
دوازده بهمن 1
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه حضرت علی اصغر 1
حضرت علی اصغر 1
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه حضرت علی اصغر (ع)
حضرت علی اصغر (ع)
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه حضرت زينب (س)
حضرت زينب (س)
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه بيست و دو بهمن
بيست و دو بهمن
نامشخص - دبستان فارس کوار
مدرسه بصيرت
بصيرت
نامشخص - دبستان فارس کوار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر کوار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر کوار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر کوار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر کوار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.