چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان ناحیه

مدرسه کاردانش پویا
کاردانش پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه كاردانش رسالت
كاردانش رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش والفجر
کاردانش والفجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش نبوت
کاردانش نبوت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش محمدرضا شهریاری 1
کاردانش محمدرضا شهریاری 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فاطمه الزهرا (س)
کاردانش فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش سرمد
کاردانش سرمد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خاتم الانبیاء
کاردانش خاتم الانبیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش حیاتی کرمانی
کاردانش حیاتی کرمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش حر
کاردانش حر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش احیاء
کاردانش احیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فضیلت
کاردانش فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای استاد فرشچیان
حرفه ای استاد فرشچیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه فنی حر
فنی حر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه سیدالشهداء (ع)
سیدالشهداء (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای هنرهای زیبا
حرفه ای هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای ره آورد
حرفه ای ره آورد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه استاد فرشچیان
استاد فرشچیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای حضرت فاطمه (س)
حرفه ای حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه حرفه اي تلاش
حرفه اي تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه حکمت
حکمت
دخترانه - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه شایسته
شایسته
دخترانه - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه هجرت گینکان
هجرت گینکان
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه ولیعصر (عج) کوهپایه
ولیعصر (عج) کوهپایه
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه نور اندیشه
نور اندیشه
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه ندای ریحانه
ندای ریحانه
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه نبوت سعیدی
نبوت سعیدی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه مهرسا
مهرسا
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه مهرابی 2
مهرابی 2
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه مهرابی 1
مهرابی 1
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه مهد دانش ده لولو
مهد دانش ده لولو
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه موعود
موعود
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه ممتازان
ممتازان
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه معصومیه
معصومیه
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه محمد رضا نظریان
محمد رضا نظریان
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه گلهای بهشت
گلهای بهشت
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه گلستان ولایت
گلستان ولایت
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه گلستان ایثار
گلستان ایثار
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه کوشش
کوشش
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه کربلا
کربلا
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه فرهیختگان
فرهیختگان
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه فردوس
فردوس
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه عباس سعید 2
عباس سعید 2
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه صدیقه شیوخ
صدیقه شیوخ
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه صبح امید
صبح امید
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه صبا
صبا
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه صالحیه
صالحیه
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه شهید سید عبدالرسول مهدوی
شهید سید عبدالرسول مهدوی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه شهید زنده روح
شهید زنده روح
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه شهیده اشرف گنجوئی
شهیده اشرف گنجوئی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.