پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر قایمیه

مدرسه شهید بخشعلی نجفی
شهید بخشعلی نجفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس قائمیه
مدرسه گلهای یاس
گلهای یاس
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه گلهای امید
گلهای امید
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه کاظمیه
کاظمیه
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه فریدونی
فریدونی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه صالح پیغمبر
صالح پیغمبر
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید محمد هادی بالیده
شهید محمد هادی بالیده
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید گرام نادری
شهید گرام نادری
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید عبدالکریم حسین پور
شهید عبدالکریم حسین پور
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید شهباز رزمجو
شهید شهباز رزمجو
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید سرتیپ میرزایی
شهید سرتیپ میرزایی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید آیت اله دستغیب
شهید آیت اله دستغیب
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید اردشیرگرجی
شهید اردشیرگرجی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید غلامی
شهید غلامی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید دانشجو
شهید دانشجو
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید یداله محمدی
شهید یداله محمدی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید مراد محمدی
شهید مراد محمدی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید کریم رضا زاده
شهید کریم رضا زاده
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید قلندر حسنی
شهید قلندر حسنی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید فضل اله کریمی
شهید فضل اله کریمی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید عنایت اله تیموری
شهید عنایت اله تیموری
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید صمد حسین پور
شهید صمد حسین پور
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید رستم امینی
شهید رستم امینی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید راهیم کیانی
شهید راهیم کیانی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید ذوالفقارحسنی
شهید ذوالفقارحسنی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید حمداله کریمی
شهید حمداله کریمی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید جان محمد اردشیری
شهید جان محمد اردشیری
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید امان اله یوسفی 1
شهید امان اله یوسفی 1
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید اسماعیل پور
شهید اسماعیل پور
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید هدایت امینی
شهید هدایت امینی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید عزیز اله محمدی پور
شهید عزیز اله محمدی پور
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید عروجی
شهید عروجی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید رضا ویس غفوری فرد
شهید رضا ویس غفوری فرد
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید حسن رئیسی
شهید حسن رئیسی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید بهنام پرنیان خوی
شهید بهنام پرنیان خوی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید بهرامی
شهید بهرامی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه سعد بن حنظله
سعد بن حنظله
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه حضرت مریم
حضرت مریم
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه جوادالائمه (ع)
جوادالائمه (ع)
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه جبار باغچه بان
جبار باغچه بان
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه جابربن عبدالله
جابربن عبدالله
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه آیت الله سعیدی
آیت الله سعیدی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید سرتیپ میرزایی
شهید سرتیپ میرزایی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه شهید عزیزاله حسنی
شهید عزیزاله حسنی
نامشخص - دبستان فارس قائمیه
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه شهید فرج اله نریمانی
شهید فرج اله نریمانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه مفید
مفید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه كوثر
كوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه شهید هوشنگ هوشمندی
شهید هوشنگ هوشمندی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه شهید نریمانی
شهید نریمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه شهید عیسی اردشیری
شهید عیسی اردشیری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه شهید عبدالله علی پور
شهید عبدالله علی پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه شهید خداداد رضا زاده
شهید خداداد رضا زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه شهید امراله محمدی پور
شهید امراله محمدی پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
مدرسه شهید احمد خسروی
شهید احمد خسروی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس قائمیه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر قایمیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر قایمیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر قایمیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر قایمیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.