سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل ناحیه

مدرسه کاردانش علامه حلی
کاردانش علامه حلی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش پروفسور هشترودی
کاردانش پروفسور هشترودی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش بزرگمهر
کاردانش بزرگمهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه کاردانش ایران خودرو 1
کاردانش ایران خودرو 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل ناحیه 2
مدرسه عفت السادات سیدین
عفت السادات سیدین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه فنی رازی
فنی رازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه نگین دانش
نگین دانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه کمال الملک 1
کمال الملک 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه هادی
هادی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه استاد فرشچیان 1
استاد فرشچیان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه علامه حلی 1
علامه حلی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه ظهیرنژاد
ظهیرنژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه طیبه
طیبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه شهید مهدیزاده
شهید مهدیزاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه شهید احدی ثمرین
شهید احدی ثمرین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه شریف 1
شریف 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه سید حسین فقیه عاملی
سید حسین فقیه عاملی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه دانش نوین
دانش نوین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه تقی دیزج
تقی دیزج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه بنت الهدی 1
بنت الهدی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه ایران خودرو 2
ایران خودرو 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه شهید رجایی 1
شهید رجایی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شاهد 2
شاهد 2
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شهید صالح ابراهیمی
شهید صالح ابراهیمی
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه بهار دانش
بهار دانش
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه روح الهی
روح الهی
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه سنایی 1
سنایی 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه قدس 2
قدس 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه پورسلیمان 2
پورسلیمان 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه سبحان 2
سبحان 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شفق
شفق
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه حکمت 2
حکمت 2
دخترانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه شهید آخری قرآنی 2
شهید آخری قرآنی 2
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه ممتازان
ممتازان
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه سبحان 1
سبحان 1
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه پور سلیمان 1
پور سلیمان 1
پسرانه - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه ینگجه ملامحمدحسن 1
ینگجه ملامحمدحسن 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه همت لله لو
همت لله لو
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه هما
هما
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه هادی کرکرق 1
هادی کرکرق 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه نیكو
نیكو
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه مهر نیار 2
مهر نیار 2
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه مهر نیار 1
مهر نیار 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه موسایان مجنده
موسایان مجنده
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه مقدس خواجه بلاغی
مقدس خواجه بلاغی
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه معصوم آباد
معصوم آباد
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه قیام 2
قیام 2
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه قدس 1
قدس 1
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه علی النقی کمی آباد
علی النقی کمی آباد
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه علامه مجلسی
علامه مجلسی
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه علامه سرخانلو
علامه سرخانلو
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه عزت داشلجه
عزت داشلجه
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه عترت 2
عترت 2
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه طهماسب آباد
طهماسب آباد
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
مدرسه صاحب الزمان  جمایران
صاحب الزمان جمایران
نامشخص - دبستان اردبیل ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر اردبیل ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.