جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر نرماشیر

مدرسه کاردانش حضرت زینب رستم آباد
کاردانش حضرت زینب رستم آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان نرماشیر
مدرسه کاردانش توحید سیدآباد
کاردانش توحید سیدآباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان نرماشیر
مدرسه اميد
اميد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان نرماشیر
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه ابو مسلم ابراهیم آباد تدین
ابو مسلم ابراهیم آباد تدین
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه یاسر کهن محله
یاسر کهن محله
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه نرجسیه ترک آباد
نرجسیه ترک آباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه نجمیه ملک آباد
نجمیه ملک آباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه مکتب حسین (ع) چهل تخم
مکتب حسین (ع) چهل تخم
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه مالک اشتر محمدآباد آبشیرین
مالک اشتر محمدآباد آبشیرین
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه فروغ دانش
فروغ دانش
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه فاطمیه عزیز آباد
فاطمیه عزیز آباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه فاطمیه خواجه آباد
فاطمیه خواجه آباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه فارابی حسین آباد پشترود
فارابی حسین آباد پشترود
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه طالقانی قائم آباد
طالقانی قائم آباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه طاعت
طاعت
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهیدان زابلی زاده بدرآباد
شهیدان زابلی زاده بدرآباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید موسی کامرانی
شهید موسی کامرانی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید موسوی
شهید موسوی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید منتظری میرآباد ارجمند
شهید منتظری میرآباد ارجمند
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید کدوری
شهید کدوری
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید کامرانی پور
شهید کامرانی پور
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید فکوری رستم آباد
شهید فکوری رستم آباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید فاضلی
شهید فاضلی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید غلامشاهزاده
شهید غلامشاهزاده
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید عوض پور
شهید عوض پور
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید علی میرزاده قصر
شهید علی میرزاده قصر
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید علی موسوی
شهید علی موسوی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید عزیزی نسب
شهید عزیزی نسب
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید عباس علی آبادی
شهید عباس علی آبادی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید طاهرنیا
شهید طاهرنیا
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید صدوقی حسین آباد درختی
شهید صدوقی حسین آباد درختی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید صابری
شهید صابری
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید شیرودی عزیزآباد بالا
شهید شیرودی عزیزآباد بالا
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید شیخ فضل الله نوری کدور
شهید شیخ فضل الله نوری کدور
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید شیخ علی اكبری
شهید شیخ علی اكبری
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید سعادت آبادی همت آباد
شهید سعادت آبادی همت آباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید سردار کاظمی
شهید سردار کاظمی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید رودمشکی قناد
شهید رودمشکی قناد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید روح الله قربانپور
شهید روح الله قربانپور
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید رمضان مشکی رفیع آباد
شهید رمضان مشکی رفیع آباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید رضوانی
شهید رضوانی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید رضا زارعان
شهید رضا زارعان
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید دشتی زاده
شهید دشتی زاده
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید خوش دامن
شهید خوش دامن
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید خاکدوستی باقریه
شهید خاکدوستی باقریه
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید حمید صدیقی
شهید حمید صدیقی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید حسن نظام آبادی
شهید حسن نظام آبادی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید چمران سیدآباد
شهید چمران سیدآباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید جمال زاده حجت آباد
شهید جمال زاده حجت آباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید پورمنعمی سعادت آباد گلشن
شهید پورمنعمی سعادت آباد گلشن
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید بخارایی
شهید بخارایی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید اسدآبادی
شهید اسدآبادی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهید احمد برجی فردوسیه
شهید احمد برجی فردوسیه
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهدای مومن آباد
شهدای مومن آباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهدای محمدآبادسید
شهدای محمدآبادسید
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهدای قلعه شهید
شهدای قلعه شهید
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شهدای رستم آباد
شهدای رستم آباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه شادروان اسفندیار امانی زهرا امام پور
شادروان اسفندیار امانی زهرا امام پور
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه سید الشهدا
سید الشهدا
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه سمیه دولت آباد عزیزآباد
سمیه دولت آباد عزیزآباد
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه زنده یاد حاج حسین موسوی
زنده یاد حاج حسین موسوی
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
مدرسه زنده یاد اصغر سبزوار زاده
زنده یاد اصغر سبزوار زاده
نامشخص - دبستان کرمان نرماشیر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر نرماشیر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر نرماشیر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر نرماشیر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر نرماشیر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.