سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر کوهدشت

مدرسه کاردانش خیام
کاردانش خیام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهدشت
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهدشت
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهدشت
مدرسه کاردانش اسرا
کاردانش اسرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان کوهدشت
مدرسه انيس
انيس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان کوهدشت
مدرسه پارسا
پارسا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان کوهدشت
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه دختران آریایی
دختران آریایی
دخترانه - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه دختران ماه
دختران ماه
دخترانه - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه ارشاد
ارشاد
دخترانه - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
پسرانه - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه ارشاد
ارشاد
پسرانه - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه یاس نبی
یاس نبی
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه وفا
وفا
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه نوبهار
نوبهار
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه نوبنیاد
نوبنیاد
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه ابوالوفا
ابوالوفا
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه نظامی گنجوی کوهدشت
نظامی گنجوی کوهدشت
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه نسیم
نسیم
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه ناوه چنگیزی
ناوه چنگیزی
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه میثم تمار 1
میثم تمار 1
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه میثم تمار 2
میثم تمار 2
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه مفید 2
مفید 2
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه محیا
محیا
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه مالک اشتر سپیده گل گل
مالک اشتر سپیده گل گل
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه گلزرد سفلی
گلزرد سفلی
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه گل واِژه مهر
گل واِژه مهر
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه کمیل 1
کمیل 1
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه کمال
کمال
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه کله گاوراه
کله گاوراه
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه کشوری 2
کشوری 2
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه کشوری 1
کشوری 1
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه قصر کودک
قصر کودک
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه فرخی
فرخی
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه علامه طباطبائی کشماهر 1
علامه طباطبائی کشماهر 1
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه طاها
طاها
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه طالقانی ریکا
طالقانی ریکا
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه طالقانی باباقلی
طالقانی باباقلی
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه طالقانی کتوله
طالقانی کتوله
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه طالقانی پریان اله مراد
طالقانی پریان اله مراد
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه طالقانی بره ترک
طالقانی بره ترک
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه شهید مظفری چم دیلاوند 2
شهید مظفری چم دیلاوند 2
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه شهید محمود صارمی
شهید محمود صارمی
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه شهید محمد بروجردی بلوران 1
شهید محمد بروجردی بلوران 1
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه شهید جهان گراوند
شهید جهان گراوند
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه شهید باهنر چهارقلعه سفلی
شهید باهنر چهارقلعه سفلی
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه شهید نامجو ابوالوفا
شهید نامجو ابوالوفا
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه شهید کشوری 1
شهید کشوری 1
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه شهید رجائی کمپ گنجعلی سفلی
شهید رجائی کمپ گنجعلی سفلی
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
مدرسه شهید حسن قبادی
شهید حسن قبادی
نامشخص - دبستان لرستان کوهدشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر کوهدشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر کوهدشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر کوهدشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر کوهدشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.