سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر الیگودرز

مدرسه فن آوران
فن آوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان الیگودرز
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شهید شهسواری ده نصیر
شهید شهسواری ده نصیر
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شهید سید صالحی
شهید سید صالحی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شهید سبزی
شهید سبزی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شهید خیرالهی
شهید خیرالهی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شهید بابایی
شهید بابایی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شهدای اسلام آباد
شهدای اسلام آباد
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شهدا دهنو آلیگر
شهدا دهنو آلیگر
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شهادت خرسیان
شهادت خرسیان
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شکوفه های مهر
شکوفه های مهر
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه شجاعت دره کول ذلقی
شجاعت دره کول ذلقی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سه پلان
سه پلان
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سوزر علیا
سوزر علیا
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سکانه ذلقی
سکانه ذلقی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سروان عبدالهی
سروان عبدالهی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سرقلعه سفلی
سرقلعه سفلی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سرباز هما
سرباز هما
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سال صغیر
سال صغیر
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه سادات سنج
سادات سنج
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه زنده یاد اسد سرلک 2
زنده یاد اسد سرلک 2
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه رودكی
رودكی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه رمضان مبارک آباد
رمضان مبارک آباد
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه دهقان
دهقان
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه دهخدا قلعه عبدالرضا
دهخدا قلعه عبدالرضا
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه دره چین سفلی
دره چین سفلی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه دره چین علیا
دره چین علیا
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه دره تاریک
دره تاریک
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه دردانه
دردانه
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه درخشان
درخشان
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه دانیال نبی
دانیال نبی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نصیرالدین طوسی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه خاتم الاانبیاء (ص)
خاتم الاانبیاء (ص)
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه حضرت یونس (ص) گلبهاراتابکی
حضرت یونس (ص) گلبهاراتابکی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه حضرت نوح کشکک
حضرت نوح کشکک
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه حضرت موسی کهریز سرخ
حضرت موسی کهریز سرخ
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه حضرت ابوالفضل کاکلستان سفلی
حضرت ابوالفضل کاکلستان سفلی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه حضرت ابراهیم کهورزامیرآباد
حضرت ابراهیم کهورزامیرآباد
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه حر آباد سفلی
حر آباد سفلی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه حجت اسلام احمد کروبی
حجت اسلام احمد کروبی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه حامد چشمه پر
حامد چشمه پر
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه حافظدره ماهی علیا
حافظدره ماهی علیا
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه حاج عبداله کاظمی
حاج عبداله کاظمی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه چهارده معصوم (س)
چهارده معصوم (س)
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه چقا وقفی
چقا وقفی
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه چال قلعه
چال قلعه
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه چال شیر
چال شیر
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه جیرگاه
جیرگاه
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه جلال آل احمد
جلال آل احمد
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه جابرابن حیان
جابرابن حیان
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه توتکان
توتکان
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه تنگ طاف
تنگ طاف
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
مدرسه تقوی ده سفید کانسرخ
تقوی ده سفید کانسرخ
نامشخص - دبستان لرستان الیگودرز
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر الیگودرز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر الیگودرز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر الیگودرز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر الیگودرز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.